Když firma Alessi, jež před dvěma roky slavila své stoleté výročí, vsadila v 5 0. letech na spolupráci s modernistickými designéry, vznikl mimo jiné patrně nejslavnější shaker, Shaker Classic, podle návrhu Carla Mazzeriho a Luigiho Massoniho. Před 10 lety vznikl také u nás skvělý shaker, který si své místo již vydobyl – Design Shaker! A když jsme tu měli jeho jubilejní 10. ročník, nechyběla v něm znamenitá ingredience v podobě konference MATERIÁL + TREND 2023. Jaký byl, co jsme se mohli dozvědět a proč přijít opět příště?

STARTUJEME

Po registraci, příjemném welcome drinku a úvodním slovu pořadatelů veletrh u, společnosti AB F, již začíná nabitý program vlastních přednášek. Při prvním pohledu na jeho náplň musí být i laikovi zřejmé, jak pestrou problematikou interiérový design je. Témata orientovaná na materiály, jejich výběr a zvolené technologie i „nečekané“ aplikace až po background pro vlastní tvorbu, inspiraci i argumentační „podklad“ pro jednání s klientem. To vše je „skryto“ v názvu konference, ale ani jej plně obsáhnout nemůže. Navíc se přednášky příjemně tematicky střídají. Vybrali jsme jen několik málo z nich. O všech není možné ve stejné míře pojednat, abychom mohli zde vybrané dostatečně přiblížit. Na ostatní se jistě dostane, například formou samostatných článků, v příštích číslech časopisu Interiéry nebo již částečně představena byla.

NENÍ BÍLÁ JAKO BÍLÁ

Pro někoho možná triviální sdělení a záležitost, ale dáno do souvislostí, navíc v podání svižného tandemu dodavatele barev a realizátora – majitele malířské firmy. Doplněno několika přehledovými údaji a nejeden designér si hned uvědomí, jak nemalý prostor připadá na bílé stěny i v jeho vlastních návrzích a realizacích. A jaké rozdíly v bílých plochách jsou co do kvality, rychlosti realizace i konečného vzhledu a působení bílé. Hned poté vás začne tato problematika zajímat mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. A to se už dostáváme k „mantře“ a pojmu „lomené bílé“. Co není a je lomená bílá, tedy bílá, která je lehce obarvená jiným odstínem. Další je otázka kryvosti barev a počtu jednotlivých nátěrů na různé podklady, který má vliv nejen na rychlost realizace ale také na cenu. Zkrátka plno praktických rad a tipů, které buď musíte sami „prožít“, abyste příště ušetřili čas a energii, nebo slyšet a vidět v prezentaci Ondřeje Livory – a spoustu energie a času ušetříte.

UŽITÝ DESIGN JAKO SOCHA

Autorský nábytek a svítidla byly tématem příspěvku designéra Jiřího Krejčiříka. Demonstroval na praktických ukázkách svých realizací přesah běžné inspirace, kterou je například adaptace jiných oborů do interiérového designu. Dalo by se říci, že pravidelný nominant ceny Designér roku v rámci Czech Grand Design Awards představil publiku konference kolekci Nouveau, která je inspirovaná českou secesí a dílem sochaře Františka Bílka. Jednotlivé kusy nábytku – komod, kabinetů a policových systémů, jsou doplněny autorskými vypalovanými kresbami Taji Spasskové. Tato kolekce vznikla v reakci na oslovení kurátorem pařížské galerie BOON_ROOM pro vystavení na pařížském designweeku. Do tvorby se tak promítá oblíbené téma a inspirační zdroje z architektury, zejména období počátku 20. století, tedy jakési pomyslné prolínání dekorativních slohů na straně jedné a modernismu na straně druhé. Jako příklad můžeme uvést díla architektů a designérů Josipa Plečnika, Jana Kotěry s Josefem Gočárem nebo Pavla Janáka. Právě tato „aplikace“ starého umění do světa současného designu prezentuje možnosti oboru jako stále živého organismu, který je schopen v rukách a hlavách citlivých designérů evolučního procesu, tedy dědičných změn prověřených kvalit ve kvality nové.

Jedním z dalších představených produktů, tentokrát ze skupiny svítidel, byla Luna. Inspirací jsou fáze Měsíce a samotný design je postaven na dvouřadě skleněných koulí s jemnou kovovou konstrukcí. Dva okruhy svícení vytvoří jak narůžovělé atmosferické světlo vhodné pro večerní nebo noční čas (svítí zespodu nahoru z vnější strany na jednotlivé koule), tak světlo prosvětlující lustr klasicky zevnitř. Intenzitu světel nebo jejich přepínání lze podle nálady měnit.

A co praktického si lze odnést z této přednášky? Určitě povzbuzení, kdy vaší klientele, i když přirozeně menší, ale zcela jistě nezanedbatelné části, můžete v rámci návrhu nabídnout odvážnější a současně sémantické řešení. To vedle původní funkce nabízí i vyšší uměleckou hodnotu. Takové zařizovací prvky mohou velice efektivně zastoupit objekty klasického výtvarného umění v našich návrzích interiérů, posunout jejich kvalitu i očekávaný výsledek, spokojenost jejich budoucích uživatelů i nás samotných.

ŘÍKAJÍ SI PLASTIC GUYS

V kontrastu s jinými přednáškami se mohl další příspěvek Marca Aulisy a Ondřeje Venclíka Plast jako příležitost jevit podle názvu jen jako alternativní nebo „povinně trendové a ekologické“ téma. O tom, že o plastech toho možná stále mnoho nevíme, nás přesvědčil už online test v přímém přenosu, kterého se mohl každý z přítomných zúčastnit. A potom už následovala jedna predikce na téma recyklace plastů za druhou a logické úvahy, které vyústily v překvapivě efektivní i efektní řešení, jež svou podobou brala dech a současně rozvíjela fantazii přítomných následným využitím. Jednalo se především o GOD panely s širokým spektrem aplikací od obkladů přes stolový a sedací nábytek či celé bary až k podlahovým krytinám i sprchovým koutům. Desky jsou v podobě plastů poddajných a ohebných nebo naopak tvrdších a křehčích, využitelných v interiéru i exteriéru. Jsou opětovně ze 100 % recyklovatelné po jejich dosloužení. A protože si můžete vymyslet i samotný vzhled svého panelu, podle výběru konkrétní skupinu recyklovaných plastů, nepřekvapí, že běžnými zákazníky jsou právě architekti, projektanti a designéři. Použitý materiál tak jejich projektům dodává navíc příběh, šmrnc a experimentální až umělecký efekt. Vzhledem k mnoha zkušenostem mohou Plastic Guys pomoci i se samotnou instalací zakázky, aby podpořili materiálovou alternativu nahrazující dřevo, keramiku i umělý kámen v našich projektech.

ZÁKAZNICKÁ CHEMIE

Velkou hvězdou konference byla dánská trendová specialistka Anja Bisgaard Gaede. Její rozsáhlejší, ale o to více fascinující přednáška měla dvě části: Jak zkoumat a hledat i definovat nové trendy a Nové trendy 2024 v interiérovém designu. Díky perfektně připravené a přehledné prezentaci jsme tak mohli v originálním (anglickém) i simultánně překládaném komentáři proniknout do zdánlivě nepochopitelného spotřebitelského chování a vyhodnocování s vazbou na trendy a základy trendové metodologie. Kdo by očekával mnoho teorie a abstraktních myšlenek, které lze jen těžko uvést v praxi, mýlil by se. Jak sama autorka několikrát během svého bloku zmínila, všechno ve spotřebitelském chování je o emocích. Rozhodujeme se na základě emocionálních „potřeb“ nebo honby za potěšením. Nejinak na tom jsou i racionální materialisté, jejichž volba je jen jejich emocionální preferencí, jak co udělat. Jako důkaz stačí pozorovat lidi a jejich chování, a proto i sama autorka vystudovala komunikaci, kde se specializovala na spotřebitelské chování v maloobchodě. Poté dostala příležitost pracovat v dánské trendové agentuře, kde už působí přes 7 let. Stěžejním obsahem přednášky byla emoční segmentace zákazníků, resp. společnosti, která pomáhá firmám a výrobcům využít trendy a zejména očekávané trendy v jejich produkci. V přednášce tak bylo trochu nečekaně i dost místa pro humor, neboť ze zúčastněného publika se každý jednotlivě mohl postupně sám identifikovat v odlišných prezentovaných emočních skupinách, které prezentovaná segmentace postupně nabízela. Ale nešlo jen o pouhé definování skupin. Současně jsme se dozvěděli o dalších preferencích a vazbách, ať už z pohledu pravděpodobných modelů chování a uvažování příslušné skupiny, i konkrétních preferencích barev a řadě dalších signifikantních podnětů.

Druhou, ale také logicky a plynule navazující částí této přednášky byly trendy. Kromě úvodu o vývoji trendů byl také proti sobě postaven trend v interiérech a trend spotřebního rychloobrátkového zboží. Přes značné rozdíly byly prezentovány i kombinace, kde se různé oblasti, například celého interiéru, zařizovacích prvků, bytových textilií i nejrůznějších doplňků a zařízení, potkávají a jaké z toho plynou pro designéry důsledky. V našem případě jde především o „střet“ trvanlivějšího nábytku s ostatními doplňky. Velmi zajímavé byly i krátké exkurze do historie trendů, resp. jejich navracejících se vln, kde vznikají i zdánlivě nečekaná setkávání mezigenerační obliby téže barvy, vzoru nebo tvarové typologie.

Nebyl opomenut ani významný fenomén sociálních sítí a jejich dramatický vliv na sdílení a utváření trendů, který celou problematiku akceleruje, a dokonce utváří svůj vlastní svět, který už zdaleka není virtuální, ale souběžně reálný. Například interiéry se díky nim stávají součástí cílené i nechtěné prezentace naší identity, a proto tak také k nim začínáme podvědomě přistupovat. Zkrátka přednáška Anji Bisgaard Gaede otevřela oči všem přítomným a nenechala nás na pochybách o tom, že všechny zákaznické nuance mají veliký vliv při chápání, cítění a rozhodování a že my, chceme-li být úspěšní a odvádět dobrou práci, jej nemůže podcenit. To se týká nejen sledování trendů v našem oboru, ale zejména práce s ním nejen v návrhu, ale již v komunikaci se zákazníky na samém počátku spolupráce.

VÍCE NEŽ NAPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ

Příjemná setkání, množství informací uvedených především v souvislostech, které jen tak někde nenaleznete, a už rozhodně ne v takové koncentraci, praktické rady a příklady. Co do šířky i hloubky jednotlivých přednášek se šejking témat konference Materiál + trend 2023 skutečně povedl. Dobře připravený koktejl se šejkruje přesně stanovenou dobu a se správnými ingrediencemi. Doufejme, že i tato konference zůstane napřesrok součástí Design Shakeru 2024!

Foto: ABF