Odborný B2B magazín pro interiérové designéry, architekty a další profesionály z oboru vydává:

Ing. Iva Bastlová DiS.
604 865 883
iva@loxo.cz

Obchodní ředitelka
Věra Buraltová
605 588 225
vera@press-kit.cz

Grafické zpracování
Petr Císař

Jazyková korektura
Milena Kočišová

IČ: 86959638
Evidenční číslo periodického tisku z Ministerstva kultury: MK ČR E 22441

Magazín interiéry je tištěný a vychází 3x ročně.
MEDIA KIT KE STAŽENÍ ZDE
Profesionálové v oboru interiérů si jej mohou objednat bezplatně na: CHCI VÝTISK