Odborný B2B magazín pro interiérové designéry, architekty a další profesionály z oboru vydává:

Ing. Iva Bastlová DiS.
604 865 883
iva@loxo.cz

Redakční rada
Ing. Iva Bastlová, DiS., MgA. Veronika Loušová, PhDr. Lenka Žižková, doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.,
doc. akad. arch. René Baďura, Ing. Jan Opitz, Ing. Milan Vrbík

Grafické zpracování
Petr Císař

Jazyková korektura
Milena Kočišová

IČ: 86959638
Evidenční číslo periodického tisku z Ministerstva kultury: MK ČR E 22441
Interiéry ISSN 2464-7047 (Print)
Interiéry ISSN 2694-9458 (Online)

Magazín interiéry je tištěný a vychází 3x ročně.
MEDIA KIT KE STAŽENÍ ZDE
Profesionálové v oboru interiérů si jej mohou objednat bezplatně na: CHCI VÝTISK