Zřejmě jen málokdo si v dnešní době nevšiml, že žijeme v období velkých změn. Tyto změny se dotýkají všech oblastí našeho života i nejrůznějších odvětví. Ať už se jedná o energetiku, stavební průmysl, zemědělství, výrobní sféru, nebo spotřebitelské návyky. Jedna výrazná změna, která nás čeká, bude ve výrobě, distribuci a spotřebě potravin a zemědělských komodit. Ohromný nárůst populace na planetě a klimatické změny s i vyžádal y naplánování nových zdrojů a produkce jídla. Nejnovější výzkumy v oblasti zdraví populace na sebe zase nabalují nové příležitosti pro startupy v oblasti průmyslové výroby proteinů, tuků a dalších nutričních složek potravy. V případě investic do těchto začínajících fi rem lze očekávat informační kampaně zkušených korporátních hráčů na trhu vysvětlující důležitost dostatečného příjmu vlákniny, rostlinné stravy, minerálních láte k, případně probiotických složek potravy. A to všechn o s sebou v konečném důsledku přinese nové spotřebiče a nádobí do kuchyně, potřebu změny velikosti a struktury, případně nových úložných a přípravných prostor. Může se jednat o pěstební skříně na bylinky, kuchyňské klasické nebo elektrické kompostovače, nádoby na fermentování nejrůznějších potravin nebo další nádoby na recyklaci nejrůznějších dalších druhů odpadu. Je možné, že se znovu zvedne zájem o spotřebiče a nástroje na výrobu domácího chleba, sýrů, jogurtů nebo i domácího hnojiva.

My jako výrobci doplňků pro pěstování a kompostování se na to samozřejmě snažíme připravit svými produkty a měli byste s tím počítat i vy, bytoví architekti a designéři ve svých úvahách o vybavení, uspořádání nebo nové barevnosti kuchyňských prostor. Všechny tyto nové produkty budou potřebovat svoje úložné a také pracovní prostory. V současné době jsme na nejnovější trendy v oblasti vlastní výroby jídla zareagovali produkty typu nakličovací a pěstební nádoby, domácí vermikompostér nebo nádoba na zpracování bioodpadu Bokashi. V budoucnu plánujeme sady na domácí výrobu hub.

Biologický odpad, který končí v popelnicích, bude do budoucna významným zdrojem pro výrobu hnojiva pro zlepšení půdy. Bude se jednat o jeho individuální zpracování v domácnosti nebo průmyslové v nejrůznějších typech kompostáren a dalších zařízení. Podle aktuálních dat z výzkumu provedeného na Provozně ekonomické fakultě Mendelu vyhodí průměrný obyvatel Brna ročně do popelnice 33,3 kilogramu potravin. Nejvíce vyhozených potravin je v komunálním odpadu i nadále na sídlišti, je to 39,4 kg na osobu a rok. Na venkově a ve vilové zástavbě se vyhazuje jídla o něco méně. „Celkově je u těchto zástaveb objem vyplýtvaných potravin v komunálním odpadu menší, což souvisí mimo jiné s tím, že je v těchto lokalitách lepší možnost kompostování, případně zbytky potravin je možno zkrmit zvířatům,“ uvádí vedoucí projektu Lea Kubíčková.

Biologický odpad, včetně zbytků jídla, kávové sedliny nebo čajových lístků, lze úspěšně zpracovat v kompostéru Bokashi. Metoda Bokashi funguje na principu anaerobní fermentace, tedy kvašení bez přístupu vzduchu. Bokashi využívá schopnosti speciálních mikroorganismů – především bakterií a kvasinek. Ty jsou obsaženy ve směsi, kterou je nutné k organickým zbytkům přisypávat. Po 2–4 týdnech získáte Bokashi hmotu a čaj, který je výborným přírodním hnojivem. Uživatel tak získá kvalitní zdroj pro obohacení půdy v nádobách na své terase nebo balkoně. Zároveň získá fermentovanou směs, která se po umístění do nádoby se zeminou do dvou měsíců rozloží aerobním způsobem na kvalitní kompost.

Bokashi nádobu, stejně jako vermikompostér Urbalive nebo Economy, je možné umístit do spodní části linky pod dřez, případně s umístěním těchto nádob při návrhu počítat a vytvořit pro ně speciální prostor, stejně jako pro nádoby na recyklaci papíru, skla nebo plastů. Pro umístění vermikompostéru nebo Bokashi je ideální dobře přístupný prostor v takové pracovní výšce, aby nebylo nutné se při vkládání biologického odpadu ohýbat a zároveň šlo dobře otevírat víko. Tento prostor by měl být uzavřen dvířky tak, aby dovnitř měl přístup vzduch. V případě vermikompostéru by bylo vhodné, aby to byly větrací otvory zakryté síťkou, podobně jako u vestavěných spižíren. Je to dobré z toho důvodu, že zabrání vletu drobných mušek, octomilek a dalších škůdců.

V našem sortimentu jsou také nádoby na pěstování Microgreens a Regrow, které jsou navrženy esteticky tak, aby nebylo nutné je schovávat do rohu, ale mohou vytvořit dekorativní zelený objekt přímo na stole, na okně nebo na viditelném místě na kuchyňské lince. V příštím roce se do portfolia také zařadí nádoba na skladování biologického odpadu – odřezků zeleniny při vaření. Opět je navržena tak, aby mohla vytvořit estetickou dekoraci linky. A ke konci příštího roku zařadíme do výroby také nádoby na domácí pěstování hub. I u nich se počítá, že se stanou dekorativní součástí linky.

Při navrhování kuchyňských linek v budoucnu prosím počítejte s těmito očekávanými změnami v oblasti nakládání s biologickým odpadem a větší potřebou uživatelů potravinové a domácnostní soběstačnosti. Nejrůznější pomůcky a přístroje bude nutné někam v kuchyni umístit a interiérový designér může být dobrým rádcem a průvodcem zákazníkovi v oblasti těchto nových trendů, může jej v této oblasti edukovat. A těm uživatelům, kteří jsou early adopters a tyto nové trendy již budou znát, může interiérový designér pomoci kuchyň těmto trendům přizpůsobit.

Foto: archiv firmy