Stále vyšší nároky na tvarové obrábění deskových materiálů, nebo dokonce na 3D nábytkové prvky se ukazují být klíčovým prvkem, který definuje rozdíly v konkurenčním boji. CNC obráběcí stroje se staly nedílnou součástí snad skoro každé truhlárny nebo všeobecně výroby nábytku. První krok k automatizaci výroby už je za námi. Vzhledem ke stále narůstajícím požadavkům na výrobu, vzhledem ke složitostem je potřeba tzv. zařadit druhý stupeň a tím je právě řešení v podobě CAM (z anglického Computer Aided Manufacturing – česky počítačová podpora obrábění). Díky úspoře času přípravy výroby a díky nezatěžování obsluhy samotného stroje touto prací získáte dnes tak drahocenný čas pro zefektivnění a zrychlení výrobního procesu. Nedílnou výhodou je i odstranění chybovosti. Jmenujme hned, co se skrývá v motoru integrovaném do prostředí nejrobustnějšího CAD (modeláře) na trhu – SOLIDWORKS, tedy do SWOOD CAM:

  • přehledné uživatelské rozhraní
  • maximální jednoduchost, přitom rozmanité možnosti nastavení a přizpůsobení
  • intuitivní ovládání pro obrábění od 3 do 5 os v jednom produktu
  • simulace kompletní technologie
  • navržen přímo pro specializované dřevozpracovatelské/nábytkářské/truhlářské potřeby

Integrovaný doplněk SWOOD CAM pracuje s vytvořenou součástí v SOLIDWORKS, v ideálním případně i s daty SWOOD Design, pokud jsou obsažena. Pro výpočty jednotlivých operací zpracovává SWOOD CAM automaticky vyčtenou geometrii 3D modelu. Operace přebírají přesná data modelu a generují jejich souřadnice v podobě NC kódu pro konkrétní stroje.

Díl může obsahovat jednu či více operací, lze je rozdělit do fází i rozdělit mezi různé stroje. Tato možnost je neocenitelná, když zpracováváme nábytkový dílec postupně na více strojích.

V každé operaci je zvolené založení dílce. To lze zobrazit přímo na konkrétním modelu stroje včetně upínacích mechanismů – např.: přísavky rozmístěné na trámcích. Upínací mechanismy lze simulovat a na modelu vytvořit i automatické rozmístění upínek dle rozpoznané geometrie. V praxi to znamená, máme-li založený dílec a přiřazený model stroje, tak ihned uvidíme, jak se upínací mechanismy přizpůsobí geometrii dílce. Pokud dílec obsahuje průchozí obrábění nebo tvarové opracování, tak je to bráno v potaz a je tomu patřičně uzpůsobeno upnutí. Samozřejmostí je pak přenesení tohoto nastavení přímo do programu pro stroj. Obsluha již tedy nemusí prověřovat, zda nedojde ke kolizím nástroje s upínači.

Nástroje, agregáty a technologie (operace) jsou obsažené v knihovně a do programu se přidají pomocí přetažení tvz. funkcí Drag&Drop (táhni a pusť – přetažením myší) do pracovní plochy. Tyto prvky mohou být v programu rovněž řazeny, opět Drag&Drop a tím lze snadno změnit priority/pořadí posloupnosti operací v následně generovaném NC kódu. Jednotlivé druhy operací mají již definovánané konkrétní způsoby trajektorií obrábění, překrytí, hladin, hloubek, bezpečných výšek, odjezdy/přejezdy/nájezdy/výjezdy a další.

Technologie (složená operace) je prvek složený z jedné nebo více operací a obsahuje již nástroje a agregáty. Díky tomuto prvku definujeme „jak a co“ se má obrábět. Technologie je vlastně záznam již jednou vytvořených operací, které si definuje uživatel při tvorbě obrábění. Používá se velice snadno a intuitivně přetažením z knihovny na plochu nebo na model opět pomocí Drag&Drop.

Automatizace programování i vizuální přístupnost jsou u SWOOD CAM na velmi vysoké úrovni. Program se podílí na automatickém výběru i optimalizaci většiny operací, zejména náročných na produktivitu (vrtání většího počtu děr).

Technologie mohou obsahovat specifické postupy (vyhrubovat, vyčistit, dokončit rohy). V technologiích mohou být rovněž obsaženy:

  • tzv. stopky, zastávky v obrábění, např. pro manipulaci s dílcem/odpadem/výměnu nástroje
  • aktivace laserového přeměření
  • speciální operace: ofuky/olepování/kapování/broušení/nahřívání

SWOOD CAM disponuje možností simulace obrábění, kde je zobrazen nástroj/agregát následující přiřazenou trajektorii obrábění. Simulaci lze spustit s dílcem založeným na stroji i s rozvrženými upínacími mechanismy.


Důležitou součástí řešení SWOOD CAM je úprava výstupu programů na míru zkušenými techniky přímo v České republice. Individuální přístup ke každé výrobě a jejím potřebám je nedílnou součástí řešení SWOOD CAM.