Po dlouhých čtyřech letech se konečně konala přehlídka kuchyní s názvem Eurocucina, která udává trendy v tomto segmentu. I když kuchyně nebyly ve čtyřech halách, jak tomu bylo před pandemií, tak byla prezentace novinek plně dostačující.

Co bylo tedy k vidění? Rozhodně ne bílé kuchyně ve vysokém lesku bez úchytek. To je už opravdu „out“. Začneme tedy barevností. Oproti poslední Eurocucine, která byla před čtyřmi lety plná tmavých ploch a působila velmi chmurně, stroze a depresivně, byly kuchyňské linky více barevné a plné energie. Nejčastěji se objevovaly hřejivé tóny zastřené červené, cihlové oranžové a jim podobn é odstín y, které byly doplněné světlým dřevem a bílými plochami. Výrobci sáhli také po zelených a občas i modrých odstínech, které ladily více do venkovských stylů. Tmavé barvy ani dřevodekory nezmizely, většinou se něčím oživily, aby nepůsobily tak těžce. To lze říci v podstatě o interiéru jako celku. Vše působí více pozitivně a optimisticky. Tento trend vychází z doby pandemie, která byla pro většinu obyvatel velmi depresivní. Nyní nastala dob a pro to, naladit se na veselejší a hravější interiéry.

Dvířka kuchyní nejsou také zcela hladká, jak tomu bylo před lety, ale často jsou rámová nebo mají vertikální frézování. Rámečky jsou jak masivního, tak i decentního charakteru. Často se používá sklo, jak čiré, tak i kouřové a po dlouhé odmlce i matné. Prosklená dvířka v horních částech připomínající velké vitríny jsou stále aktuální, nejsou
však již v takovém rozsahu.

Úchytky se používají ještě ve větší míře než na posledním veletrhu kuchyní (Living Kitchen, Kolín nad Rýnem, 2020). Většinou jsou použit y na dolní dvířka, v horních jsou plochy hladké. Úchytky jsou v různém provedení: masivní i tenké, kontrastní i ve stejné barevnost i, jako je podkladový materiál. Kde nejsou klasické úchytky, jsou lišty. Klasické bezúchytkové otevírání mizí.

Kuchyňské linky jsou stále propojené s obývací a jídelní částí a velmi často se objevují ostrůvky s přídavnou kruhovou částí, což představuje výraznou novinku.

Jak již bylo řečeno v předchozím článku, tak oblé tvary jsou výrazným trendem. Různé rádiusy a zaoblení tedy nebylo vidět jen na ostrůvcích, ale i na dalších částech linky (detaily i celky). To lze stejně jako výraznější barevnost přisuzovat pesimistické době pandemie covidu. Oblé tvary jsou totiž příjemnější na pohled a dodávají ladnost, která je třeba.

Za zmínku stojí i takový detail, jako je sokl. Ten se dělá ve většině případů stejný jako korpusy a dvířka, aby splynul s celkem. Objevují se také kuchyně na vyšších podnožích.

Praktickou částí jsou různé poličky a přihrádky kolem pracovní desky a nezbytním osvětlení jak pracovní plochy, tak i vnitřních částí (vitríny i výsuvy).

Celkově je na sestavách důležitá pestrost v podobě kombinování materiálů a tvarů.

Praktická stránka a ergonomie však u některých výrobců nejsou na prvním místě, těch je však naštěstí jen malé množství.