Proč neučit designéry jenom design?
Design – magické slovo. Mnoho mladých žáků a studentů věnujících se tomuto oboru sní, že budou novým českým Philippem Starckem. Jak ale na to? Všichni, nebo alespoň většina, jsou talentovaní, bystří a odvážní, pečlivě vybíraní na základě jasných kritérií do svých studijních oborů. Každý má předpoklad stát se slavným a úspěšným designérem. Proč ale tolik mladých absolventů nezůstane v oboru a neuspějí v něčem, pro co mají předpoklady a čemu se věnují dlouhá léta? Nesnaží se dostatečně, nebo je chyba ve vzdělávacím procesu?

Mnoho mladých designérů umí perfektně navrhnout produkt nebo interiér, tyto návrhy však končí velmi často na dně šuplíku a slouží jen k tomu, že je návrhář za čas vytáhne a říká si, že to byla „vlastně dobrá práce“, ale k realizaci nikdy nedošlo, protože „to prostě nevyšlo“. Samozřejmě, někdy je na vině málo snahy a práce, nicméně někdy je na vině i to, že mladí designéři nemají ani potuchy o managementu a prosazení inovativních a nových řešení do skutečného obchodního světa. Nejen že se na školách velmi často zadávají práce, které jsou již dopředu určeny k šuplíkovému uložení, ale i práce, které jsou tvořeny ve spolupráci s firmami, jsou velmi často odkázány k neúspěchu. Kde tedy nastává zlom a co v celém procesu chybí? Odpověď je jednoduchá. Design management.

Design management je zjednodušeně řečeno řízení designového procesu. Tento obor v sobě skrývá mnoho z designu, marketingu a projektového managementu a jeho cílem je úspěšné řízení designových procesů v rámci firem a uvádění nových výrobků na trh. Propojuje tak design s obchodní strategií firem (nebo jednotlivců), kontroluje celý designérský proces a přináší hodnotné produkty a služby nejen do firem, ale především k uživatelům, kterým jsou navrhované produkty určeny. Design management se potom i sám dělí na podobory (nebo tematická zaměření), a to v závislosti na tom, kterému druhu designu se věnuje.

Bohužel implementace tohoto oboru do studijních osnov designérských oborů ještě není dokončena. Pravda je, že design management je poměrně mladým oborem odrážejícím potřeby moderních trhů, nicméně v zahraničí je již běžnou součástí vzdělávání mladých návrhářů. Mezi největší hráče ve vzdělávání v zahraničí patří DMI: Design Management Institute v USA, DME: Design Management Europe ve Velké Británii nebo PARK v Nizozemsku. U nás v České republice se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vyučuje navazující magisterský program Design management. Ten vznikl v roce 2019 a klade si za cíl naučit studenty právě designérským procesům a jejich řízení. Studenti absolvují předměty související s designem, jako Produktový design nebo Estetika, ale i předměty, které jsou pevně spjaty s managementem a ekonomikou, jako Mikroekonomie, Řízení procesů v organizacích nebo Strategický management. Specifickými předměty jsou Řízení designu nebo Firemní inovační politika. To jsou přesně předměty a procesy, které je třeba na našich školách vyučovat tak, aby bylo možné implementovat design do českých produktů a zaměstnat více talentovaných kreativců.

Tento obor je první českou vlaštovkou na poli design managementu – prozatím se takto samostatný obor nikde jinde nevyučuje. Největší škoda ale je, že jednotlivé předměty nebo principy nejsou součástí výuky v kreativních oborech. A v případech, kde jsou vyučovány předměty jako Finanční řízení nebo Makroekonomie, nejsou tyto předměty nijak svázány s tvorbou a působením mladých kreativců a snaha vyučujícího i studenta padá na neúrodnou půdu. Jak může student, který se již třeba osmým rokem věnuje čistě designu, pochopit principy finančního řízení velkých firem prodávajících například maso bez jakéhokoliv informačního základu a bez vysvětlení propojení s jeho oborem působení? Nijak.

Pokud má student nebo uchazeč zájem o vzdělání v tomto oboru, musí sáhnout do výběru škol v zahraničí. A to jak soukromých, tak státních. Výhodou je, že nemusí ani jezdit příliš daleko – design management a inovace je možné studovat v Německu, Švýcarsku, Francii, Itálii, Velké Británii, Švédsku, Portugalsku nebo Španělsku. Mimo Evropskou unii se nabídky studia tohoto oboru ještě rozšiřují.

Pravdou totiž zůstává, že specificky zaměřený management je ve velkých i malých, nových i tradičních i všech ostatních firmách nutností. Ať už se jedná o design management, nebo inovační management, stále jsou potřeba lidé, kteří dokážou propojit kreativce s vedením firmy a realizovat odvážné nápady tak, aby české firmy byly o krok napřed před konkurencí.

Foto: Medium.com