Dle statistiky EU se každoročně vyplýtvá 88 miliónů tun potravin, což představuje ztrátu 143 miliard EUR. Přepočteno na počet obyvatel, při­padá na každého Evropana 173 kilogra­mů vyhozených potravin, přičemž domác­nosti se na tomto plýtvání podílí největší měrou, celými třiapadesáti procenty.

V roce 2014 byli Češi vyhlášeni největšími plýtvači potravin v Evropě. Plnou třetinu jídla, co nakoupí, domácnosti vyhodí. Vel­kým problémem jsou špatné nakupovací návyky. Čeští zákazníci snadno podléhají lákadlu akcí, akční zboží nakupují v ne­smyslně vysokém množství, které nejsou schopni spotřebovat a zkažené potraviny potom putují do popelnice. Nejen, že tím v důsledku neušetří, ale navíc zbytečně zatěžují životní prostředí. Pravda je, že se vyhazují především zbytky pečiva a také zelenina, tedy tzv. čerstvé potraviny. Ov­šem i trvanlivé potraviny tvoří nezanedba­telnou část. Proto Evropská komise vydala Desatero tipů, jak snížit plýtvání potravina­mi. V bodě 6 se doslova píše: „Když nakou­píte nové potraviny, ty starší při ukládání do spíže nebo lednice přesuňte dopředu. Nové uložte vzadu, abyste snížili riziko, že se vám nějaké potraviny zkazí“.

Tato zásada se obtížně dodržuje tam, kde je ukládání potravin špatně vyřeše­no. Police v potravinové skříni jsou sice levné řešení, ovšem přináší mnoho pro­blémů právě s „rotací“ potravin. Ve vět­šině případů to funguje přesně naopak. V přední části jsou uloženy potraviny nové a v zadní, špatně přístupné části polic, pak končí potraviny starší. Na ty starší, často již prošlé anebo ještě hůře plesnivé potraviny příjdeme obvykle až ve chvíli, kdy musíme vyklidit celou po­travinovou skříň, neboť se nám v kuchyni začali rojit moli. Pak najdeme mezi ostat­ními věcmi i nějakou tu starou konzer­vu, která putovala potravinovou skříní, až skončila někde vzadu, zapomenutá, s dávno prošlým datem spotřeby.

Zabránit těmto problémům můžeme díky použití potravinové skříně s výsuvy. Po­travinové skříně SPACE TOWER od firmy Blum představují ideální řešení ukládání potravin v kuchyních. Jejich výhodou je velký úložný prostor, variabilita a přístup ze tří stran. Díky jednotlivým výsuvům, ukrytým za jednokřídlovýmí dveřmi, po­skytuje toto řešení snadnou obslužnost, přehlednost a tím možnost jakýkoliv ulo­žený předmět vyndat směrem vzhůru, ať je umístěn na jakémkoli místě.
Dokonalý pohyb výsuvů, umožňující snadné po­užívání, je zajištěn použitím kvalitních systémů kování. Tyto systémy lze navíc sladit s ostatními výsuvy v kuchyni a do­sáhnout tak jednotného vzhledu i sjed­nocení kvality pohybu. Každý z výsuvů může mít nosnost až 70 kg a tak v nich lze bez problémů ukládat i tak těžké věci, jako jsou například nápoje.

Jednotlivé výsuvy mají vysoké bočnice a umožní tak bezpečné uložení i vysokých věcí, které by jinak mohly padat. Systémy variabilního vnitřního členění vytvoří po­řádek a přehled, a zásoby, jako mouka, cukr nebo rýže budou uloženy bez ne­bezpečí převržení. Při plánování potravi­nové skříně nejsme nijak omezeni veli­kostí. Například šířku skříně můžeme volit podle prostoru, který máme k dispozici. Můžeme tak realizovat úzké skříně šířky 300 mm v malých kuchyních až po široké skříně tam, kde máme dostatek místa. A vzhledem k ceně vyhozených prošlých potravin, se investice do takto řešené po­travinové skříně rozhodně vyplatí.