Na začátku je třeba zmínit, že slovo „designér“ má český ekvivalent „návrhář“, jen je nyní v módě používat názvy převzaté z anglického jazyka. Ať tedy budeme hovořit o designérovi či návrháři, jde o to samé.

Vzestup popularity u této profese je za posledních pár let raketový. Velký díl na tom nesou média, ať jde o zábavné pořady nebo reality a dojemné show v televizi, nebo o velkou řadu tištěných i internetových periodik, které se tímto tématem zabývají. Média mají tento obor ráda, protože je líbivý a stále je co ukazovat, ať už v kladném či záporném slova smyslu. Popularita s sebou přinesla jeden velký klad, a tím je zájem klientů a zvýšení poptávky, i fakt, že lidé se již neostýchají si tuto službu objednat a není jim divné, že se za ni platí. Druhá strana mince představuje ještě větší raketový vzestup různorodé nabídky, jež výrazně předčila poptávku. Slovo různorodé je třeba zdůraznit, protože s nadsázkou řečeno téměř každý dnes chce navrhovat interiéry. Lidé se domnívají, že jde o extrémně zábavnou činnost, ke které není třeba mít potřebné vzdělání.

Než se zcela pustíme do toho, kdo je a hlavně, co vše by měl interiérový návrhář ovládat, je dobré se pozastavit nad tím, kdo interiérový návrhář není, ale často tuto službu nabízí nebo si jej klienti s touto profesí pletou.

Florista

Tato profese je dle oblíbené wikipedie všeobecný termín v květinářském odvětví. Floristika zahrnuje péči o řezané květiny, prodej a aranžování květin, je to odvětvím botaniky, které se věnuje vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů na určitém území.

Dekoratér

Tato profese se zabývá doladění interiéru pomocí doplňků, textilu, bytových dekorací, barev a dalších drobností. Dekoratér by se neměl pouštět do řešení dispozice nebo do navrhování kuchyní, koupelen či jiných složitějších projektů. Mělo by jít o sladění barev a vnesení atmosféry do daného interiéru. V podobném duchu by měl pracovat i aranžér, který je často dekoratérem.

Zahradní architekt

Vytváří návrhy exteriéru – tedy zahrad, parků, sadů a podobných ploch. Jeho činnost obsahuje i návrhy zahradních staveb, dekorativních i užitkových předmětů, květinové výzdoby, i celkového koncepčního řešení zahrady či parku. Vybírá vhodné materiály, vhodné porosty, dává požadavky na potřebné nákupy a realizaci.

Počítačový grafik

Ovládá software, který modeluje prostor – vizualizace. Jeho úkolem je vytvořit na počítači takový obrázek, který bude co nejvěrněji imitovat fotografii. Často se používá pro reklamní podklady, pc hry, filmy apod. Výsledkem jeho činnosti může být návrh interiéru – respektive zobrazení navrženého interiéru. Neznamená to, že ten kdo umí software ovládat automaticky zná zákonitosti navrhování interiéru a další.

Produktový designér

Tento designér – návrhář se zabývá vývojem produktů, jak je názvu zcela zřejmé. Výrobky vyvíjí od prvotní myšlenky, skici až po dohled nad výrobou prototypu i hotových sérií. Zaobírat se může i navrhováním nábytku jako solitéru – jednotlivého produktu nebo produktových řad.

Stavební projektant

Prací stavebního projektanta je hlavně příprava potřebné projektové dokumentace staveb nebo jejich částí, a to buď pro územní řízení, nebo pro stavební řízení. Také se může podílet na zpracování realizační a dodavatelské dokumentace staveb Při realizaci může vykonávat i autorský dozor.

Mezi další profese, které se mohou s interiérovým návrhářem zaměňovat, patří například oděvní návrháři, designéři šperků, různí umělci apod.

Interiérový designér – návrhář

Komplexně navrhuje vnitřní prostory – jak veřejné, tak i soukromé. Tzn. vytváří studie prostoru tak, aby co nejlépe fungovaly, navrhuje dispozice, řeší velikost a množství nábytku, nábytek může vybírat typizovaný, nebo i navrhovat nábytek na míru, nábytek na míru rozkresluje k nacenění, řeší detaily jako je výběr specifického kování, úchytek, vybírá materiály na podlahy, typy interiérových dveří, svítidla a popř. i jejich rozmístění, do koupelen volí sanitární keramiku, obklady, popř. jiný materiál, řeší veškerou barevnost a výběr materiálů, od nábytku, přes stěny a doplňky, také vybírá textilie, tapety a další dekorace.

Znát musí typologii, ergonomii, typy veškerých materiálů, jejich možnosti i cenové hladiny, konstrukční zásady a samozřejmě by měl mít i prostorovou představivost, estetické cítění a komunikativní dovednosti.

V praxi by se dalo říci, že tato profese v sobě nese i další a to je:

  • psychologie – je třeba se od klienta dozvědět co nejvíce informací a naladit se na jeho frekvenci
  • obchod – dojednat pro svého klienta co nejlepší smluvní podmínky a ceny
  • diplomacie – řešit v klidu a asertivně problémy, které občas přijdou při realizaci i při konzultaci

Hotový návrh
To, jak je návrh provedeným, zda skicou, detailní ruční kresbou prostoru, ve 2D nebo 3D na počítači je vlastně jedno. Důležité je, aby zadavatel vše pochopil, aby cena za realizaci odpovídala rámcově zadání a aby bylo návrh vůbec možné zrealizovat – tedy vyrobit.

Výsledný produkt
Cílem investora totiž není mít pár hezkých obrázků svého budoucího interiéru, ale mít tento interiér hotový – funkční a estetický, dobře udržovatelný s dlouhou životností. Návrh je v podstatě takový návod, jak se dostat do kýženého konce.

Závěrem stojí za zmínku důležitost oboru. Interiér (veřejný a privátní) je místo, kde dnes lidé tráví většinu času. Jeho vzhled, vybavení, osvětlení, materiály… ovlivňují naše zdraví, a to jak fyzické, tak i psychické. Špatně nasvětlená kancelář může způsobit problémy se zrakem, neergonomická a nebezpečně navržená kuchyně úrazy, i třeba nevhodně zvolená výmalba může rozladit naši náladu, a třeba i způsobit deprese…. a takových příkladů je mnoho, jak v soukromých, tak i ve veřejných prostorech. Za zmínku stojí i finanční náročnost realizace. Jak často si lidé pořizují a vybavují nový dům či byt? Jak dlouho na to musí vydělávat a kolik si musí půjčit? Práce je to zodpovědná možná více, než si lidé obecně připouští. A tak věřme, že do budoucna poptávka po této službě zůstane nebo se dokonce ještě zvětší, a že i klienti budou vědět, co mají od interiérového designéra čekat a požadovat. Doufejme tedy, že se tím trh bude sám regulovat, časem odpadnou „amatéři“ a investoři se dočkají zajímavých, funkčních a estetických interiér