Na konci roku 2020 uveřejnila agentura CzechTrade zprávu o vytvoření nového českého Design Centra, které bylo zrušené v roce 2007. Jaké jsou plány a co nového nás v této oblasti čeká? Na naše otázky odpovídala Bc. Zuzana Sedmerová – vedoucí manažerka projektu „Design pro konkurenceschopnost“ .

 

Kdy přišla myšlenka znovu vzkřísit české Design centrum a co bylo hlavním důvodem?

Národní podpora designu byla v minulosti realizována prostřednictvím organizační složky státu Design centrum, zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V roce 2007 byla tato organizace zrušena s tím, že část aktivit Design centra přešla na agenturu CzechTrade, která zajišťovala podporu designu pouze prostřednictvím projektů Design pro export a Design pro konkurenceschopnost. V posledních letech bylo stále více poukazováno, že úspěch výrobců nespočívá pouze v optimalizaci existujících procesů, ale zejména v inovacích a jejich efektivní prezentaci. Sílil zde také tlak na zvyšování podílu produkce s vyšší přidanou hodnotou, kterou je právě kvalitní design schopen zajistit. Stávající forma podpory se ukázala jako nedostatečná, a proto CzechTrade v minulém roce inicioval posílení podpory designu obnovením Design Centra, jehož úkolem bude zajištění účinného informačního, poradenského a dotačního servisu, který nebylo možné za stávajících podmínek plně realizovat. Ambicí Design Centra, jako národní platformy, je koordinovat oblast designu a zajišťovat podmínky a podporu pro spolupráci firem s designéry, s cílem využívat design jako inovační nástroj růstu a prosperity.

Důvodem pro posílení podpory designu je rovněž nastupující krize, způsobená celosvětovou pandemií. Trh se výrazně změnil, spotřeba v některých oblastech mírně klesá a spotřebitelé vyčkávají, jak se situace vyvine. Firmy jsou nuceni přemýšlet, jak získat konkurenční výhodu a jak případný pokles vyvážit. Očekává se, že se mnohé podniky budou více soustředit na rozšíření či změnu produktového portfolia. Kvalitní design by mohl být chytrou investicí v horších dobách a strategií, jak předjet konkurenci. Toto období tak může být skvělou příležitostí právě pro designéry, kteří jsou schopni nalézat nová řešení, možnosti a postupy.

Kde bude nové Design Centrum sídlit – Praha nebo Brno, jak to bylo dříve?

Design Centrum je schváleno v rámci agentury CzechTrade, jejíž sídlo je v Praze. V této chvíli se nejedná o novou, samostatnou organizaci.

Co bude hlavní náplní Design centra v nejbližším období – v letošním roce?

Prostřednictvím Design centra bude rozvíjena infrastruktura v mnoha oblastech od systémové podpory a financování, podporu exportu designu prostřednictvím národních expozic na mezinárodních designových výstavách až po spolupráci s globálními autoritami. Letošní rok počítá se zahájením příprav navazujících dotačních projektů (např. Design pro konkurenceschopnost III, Design Credit), které motivují menší firmy ke spolupráci s designéry. Připravované projekty nabídnou cílenou komplexní pomoc při efektivním propojování českých výrobců s designéry a pomůžou s integrací designu do jejich inovačních strategií. CzechTrade má propracovanou metodiku, poskytující přidanou hodnotu v podobě kvalitního návodu, jak postupovat v rámci spolupráce s designérem. Firmy, které dosud neměly s profesionálním designem zkušenosti, si mohou udělat představu o celém procesu. Jedná se o pomoc, která je pro většinu malých a středních podniků dostupná a nezatížená zdlouhavým administrativním procesem.

Další důležitou aktivitou Design Centra bude podpora českého designu v zahraničí. Počítáme s podporou národních expozic na mezinárodních designových výstavách a festivalech včetně navázaných doprovodných akcí. Již připravujeme národní expozici na designovém veletrhu S/ALON Budapest a jednáme o spolupráci s organizátory mezinárodního festivalu designu Designblok Prague. S ohledem na nové formy prezentací a obchodování, jejichž rozvoj uspíšila pandemie koronaviru, se budeme intenzivně zabývat virtuálními prezentacemi a účastmi na veletrzích.

Propagace designérů v zahraničí bude rovněž zajišťována prostřednictvím online databáze Adresář designérů www.designers database.eu, která bude letos díky Design Centru rozšířena o nová kreativní odvětví a jazykové mutace. Počítáme s posílením aktivit Design Centra CzechTrade s dalšími členy mezinárodní organizace BEDA (The Bureau of European Design Associations) a aktivní zapojení do vznikajícího New European Bauhaus.

Pojem „design“ je velmi těžko uchopitelný a dělí se na mnoho sekcí, které jsou od sebe často vzdálené (grafika, fashion, produkty, interiéry, art, atd.). Jak bude DC spolupracovat s odborníky z těchto různých sekcí a bude podpora pro všechny oblasti?

V rámci dotačních projektů plánujeme podpořit subjekty (firmy i designéry), působících v oblastech průmyslového designu (stroje, zdravotní technika, dopravní prostředky, elektronika), architektury, a to zejména designu nábytku a interiérového designu, módy (oděv, obuv, textilní tvorba, doplňky), skla, keramiky a porcelánu, grafického designu a vizuálních komunikací. Dojde k rozšíření Adresáře designérů o další kreativní odvětví (současný adresář zahrnuje profily průmyslových a produktových designérů). Připravované dotační projekty budou poskytovat podporu nejen na průmyslový a produktový design, ale také na grafický design či virtuální prezentace.

Z praxe víme, že velký problém ve firmách je neznalost v design managementu. Zaměří se DS i na tuto oblast a jak?

CzechTrade již více než 13 let organizuje pro firmy i designéry odborné semináře a workshopy. Řada těchto seminářů se týkala právě témat správného propojování designu, inovací a marketingu s cílem získat konkurenční výhodu a prosadit se zejména na zahraničních trzích. V této aktivitě bude pokračovat také Design Centrum CzechTrade. Kromě standardních seminářů bude Design Centrum firmám nabízet best practice již zavedených značek či úspěšných podniků. Plánujeme pokračovat v tématech udržitelnosti a materiálových trendech. Nově budeme zařazovat témata Design thinking.

V ČR je pro běžného uživatele „design“ vnímán dost často jako něco nepotřebného, zbytečně drahého a luxusního, což je velká škoda a má to vliv i na rozhodování ve firmách. Plánujete kampaň i v tomto duchu – osvěta a vzdělávání spotřebitelů v ČR?

CzechTrade vždy komunikoval design jako významný nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, zabývajících se sériovou výrobou. Námi poskytované služby využívají subjekty ze všech průmyslových oborů, kdy nejpočetnější zastoupení máme ve strojírenském, nábytkářském a elektrotechnickém průmyslu, kdy účelem zpracování designu výrobku je v prvé řadě nalezení jeho funkční a výtvarné podoby, která je pro daný výrobek nejvhodnější a vytvoří z něj osobitý předmět s vysokou kulturou. Jedním z úkolů Design Centra bude otevírat designérům dveře do firem, které chápou profesionální design pouze jako zbytečný luxus, který jim prodražuje výrobu. Našim cílem je ujistit majitele menších firem, že kvalitní design je jejich velkou příležitostí udržet se na trhu a v lepším případě předjet konkurenty.

Děkujeme za rozhovor!