Zamysleli jste se někdy, proč Vás určité stavby přitahují a proč se v určitých prostorech cítíte skvěle, proč Vám vše připadá jakési samozřejmé, proč zde pociťujete příjemné vibrace, pohostinnost a harmonii… Rovnováhu mezi stylem domu, okolím, interiérem a nenuceným pohodlím, vstřícností a útulností.
Co to ovlivňuje? Poloha domu? Poloha vstupu? Okolí? Umístění oken a dveří? Tvar domu? Tvar místnosti? Rozmístění nábytku, předmětů a dekorací? Světlo? Materiály a povrchy věcí? Barevnost? Lidé, kteří zde žijí?
Často neznáme a nedokážeme si přesně odpovědět, ale tušíme, že to tak má být. Prostory jsou nejspíš v harmonii s přírodou, vyzařují klid, pohodu a harmonii.
Myslíte si, že tyto návrhy jsou „klasické“ či „podle Feng Šuej“?
Určitě se na to nedá přesně odpovědět.

Co lze tedy považovat za klasický návrh interiéru? A návrh podle Feng Šuej?

Navazuji a vycházím z loňského příspěvku: „Kdy je nejlepší začít s návrhem interiéru“, kde jsem analyzoval jednotlivé etapy vývoje projektu a stavby domu ve vztahu k návrhu interiéru. Závěr byl takový, že interiér se rodí už v prvních úvahách o stavbě jako takové.

Určitě tedy opět začneme od výběru pozemku, na něm umístněného domu vč. všech návaznosti na okolí. Nedílnou součástí je i orientace ke světovým stranám. Klasický návrh i návrh podle Feng Šuej lze použít nejen pro novostavby a nové věci, ale samozřejmě i pro rekonstrukce.

Máme-li zadání od investora a začínáme navrhovat byt, dům či interiér v klasickém návrhu přistupujeme k úkolu dle zvyklostí, tj. bereme v potaz funkční, prostorové a výtvarné požadavky, specifické požadavky zadavatele a „úřední omezení“. Tyto začneme skládat dle vazeb funkčně dispozičních při zohlednění praktických, možná ustálených vazeb. Důležitá je vazba na okolí. „Korektorem“ je pak orientace ke světovým stranám, příslušné předpisy a regulativy,.. Co se týká vztahu k okolí, návrh může korespondovat anebo s okolím kontrastovat. A pokaždé může být návrh a realizace zdařilá.

U návrhu Feng Šuej samozřejmě vycházíme ze stejných předpokladů jako u klasického návrhu. Vlastnímu návrhu ale ještě předchází, dle hloubky rozborů a použití „škol“ a principů Feng Šuej, analýza a hledání ideálních poloh prostorů vč. polohy důležitých směrů osob v celkovém půdoryse (umístění stolů, postelí, sporáku,..). Feng šuej má raději klasické pravidelné půdorysy blížící se čtverci, s klasickými rovnými stropy bez viditelných trámů apod.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i při „klasickém“ návrhu, můžeme-li jej takto nazvat, používá architekt, podle míry svou intuici, zkušenost a naladění. Spoustu prvků a principů vycházejících či mající podobnost s Feng šuej. ( I když se to obecně, vzhledem k tomu, co vidíme kolem sebe, často vůbec zdát nemusí ). Určitě jsou to ale věci přirozené a do jisté míry nám připadající samozřejmé.

Návrhy lze samozřejmě vzájemně kombinovat a to buď v počáteční fázi, kdy je zpracován koncept, který je volně dotvořen, ať již architektem nebo často „bohužel“ investorem. Druhá zásadní možnost je použití barev a dovybavení daného interiéru v principech F-Š. Míra zásahu je odvislá na postupu prací a motivaci obyvatel. Poslední použití Feng Šuej je ve formě nápravy – vesměs ve formě drobných nápravných prostředků a doplňků.

Co to ale vlastně je to Feng Šuej?

Feng-Šuej je staré čínské učení, které se snaží v rovnováze udržet přirozené plynutí energie čchi. Dvě složky základní energie QI– vítr je chápán jako nový impuls, idea či nápad, které voda zachytí, rozvíjí a dává jim směr a potřebnou hloubku. Jin ( hmota či věci, které lze uchopit ) a Jang ( duchovno, vše neuchopitelné ) viz černobílá monáda.

F-Š je jeden z pilířů tradiční čínské medicíny. Jde o celostní nauku, která považuje naprosto vše okolo nás za živé, tedy i dům je považován za živý organismus.
Feng Šuej lze aplikovat pro byt, dům, zahradu, kancelář, obchod apod. Snahou je vytvoření prostor, kde bychom se měli cítit dobře. Lze jej aplikovat obecně, ale i velmi konkrétně ve vztahu na jednotlivé osoby, které daný prostor užívají, obývají. S pomocí tradičních přírodních zákonů a principů, mnohaletých zkušeností a zákonitostí lze docílit jednoty a harmonie prostoru.

Feng Šuej není postaveno na kontrastech, ale na harmonii. Z každého prostoru sálá určitý náboj, energie a podle toho se můžeme cítit dobře nebo špatně.
Důležitým předpokladem harmonie je pořádek a čistota.

Proto se návrhem snažíme o to, aby i úklid byl co nejjednodušší a snadný. Podle zkušeností má správné prostředí zvyšující pocit pohody a štěstí přímou souvislost a ovlivňuje naše zdraví, úspěchy v práci, v lásce, v přátelství apod.

Nebudeme se zde zabývat podrobně všemi školami Feng šuej mající dohromady společné úsilí o vytvoření harmonického prostoru, byť z různých pohledů a stran. Budeme dávat do souvislostí a protikladů jednotlivé zásady a principy.

Jen pár přístupů pro připomenutí:

Metoda Pakua – vliv půdorysu a uspořádání ve vztahu ke světovým stranám. Části bytu, domu,… jsou přiřazeny světové strany a trigramy ovlivňující specifickou část oblasti života svých obyvatel (zdraví, bohatství, kariéra, budoucnost, pomoc přátel,…)
Pro řešení prostoru metoda kompasu Ba Zhai, jejíž podstatou je zjištění, zda orientace obydlí je v harmonii s lidským osudem jeho obyvatel.
Pro charakter členů rodiny rozbor dle Ming Kua, podrobněji pak pro zohlednění důležitosti hlediska vlivu času ve Feng Šuej a pro použití nápravných prostředků metoda „Letící hvězdy“ (posilujeme příznivé a nepříznivé kombinace potlačujeme pomocí nápravných prostředků a energií pěti prvků).
Metoda Pakua se nejčastěji kombinuje s metodou školy formy – tvaru: posouzení z hlediska ideální energetické mapy ( želva v zádech, drak vlevo, chránící tygr vpravo, před námi otevřený prostor pro Fénixe- kudy k nám míří vše dobré).
Feng Šuej je umění hledající harmonii, řád, vyváženost a má přesah do všech oblastí našeho života. Jedná se umění žít v harmonii s okolím.
Feng Šuej vychází z Taoismu. Jde o filosofii následování přirozenosti a soužití člověka s vesmírem.

Interiér a okolí bytu, domu apod. je zrcadlovým odrazem naší duše.
Feng Šuej je založeno na principu vzájemného ovlivňování mezi obyvateli a bytem, domem či jinak užívanými prostory.
Cílem Feng Šuej by mělo být sjednocení člověka s prostředím (země), duchem (nebem) prostřednictvím energie Tchai Ti (energetický střed). Je možné zmínit se i o volném středu, který symbolizuje zdraví a vitalitu, rodinné štěstí a měl by zůstat volný, čistý.

A příkladně i o Zlatém řezu, který je součástí tzv. sakrální geometrie, která je nedílnou součástí Feng Šuej. S-G lze nazvat základním jazykem vesmíru. Podle jejích jednoduchých zákonitostí je uspořádána a tvořena naše realita a vše co nás obklopuje. Spousta staveb, vyzařující harmonii a dokonalost, je postavena též podle principů S-G.

Použití dřeva pro vybavení a prvky mající ve stavbě či interiéru (stůl, postel) zásadní význam. O dalších přírodních materiálech pro podlahy (kámen), omítky (oblé jílové omítky, marocký štuk) a konstrukce (nepálené cihly, přírodní izolační materiály,..) ani nemluvě.

Co lze tedy od návrhu Feng Šuej očekávat?

Při návrhu se architekt snaží dostat do maximální harmonie energii lidí, obyvatel s energií prostorů, rostlin a předmětů. Energie předmětů je dána jejich materiálem, barvami, tvarem a samozřejmě velikostí. Energie předmětů může být dle prvků – ohnivá, vodní, dřevěná, zemská či kovová. Z dalších hledisek se jedná o energii pozitivní – negativní, klidnou či živou, …

Spojení energií se světovými stranami a oktagony Pakua a energiemi obyvatel můžeme zajistit maximální harmonii a příjemný pocit.

Pro Feng Šuej je samozřejmě důležitý každý prostor, ale z hlediska důležitosti, ať již zařizování a dokončení jsou nejhlavnějším místem kuchyně, ložnice a vstup. Proto k těmto prostorům trochu podrobněji:
Důležitým prostorem pro vytváření a doplňování energie je kuchyně. Je srdcem – centrem domu. Při vaření, ale ostatně i dalších činnostech je nutné mít přehled o prostoru, tj. vhodné je mít „krytá záda“ – a dívat se „do místnosti“. Není-li to možné, jak to často bývá- sporák je u zdi, je nutné přehled docílit umístěním zrcadla, abyste měli přehled o tom, co se děje „za Vámi“. Osoba, která vaří, by měla mít sporák svým „správným“ směrem. Je to důležité proto, aby pokrmy měly tu správnou energii a příprava byla radostí. Častý nešvar nejen panelákových kuchyní je umístění sporáku (symbol ohně) a dřezu, chladničky, myčky (symbol vody) těsně vedle sebe. I tady je řešením zharmonizování pomocí prvku dřeva – použití dřevěné pracovní desky, vložení dřevěného prkénka či bylinek v květináči. Dává to i logiku – neumístit vedle sebe troubu, sporák a chladničku s mrazákem je i z energetického hlediska prozíravé. Pro přípravu pokrmů se upřednostňuje klasická příprava tj. žádná mikrovlnná trouba ničící energie, ale hlavně i trávící enzymy. Vhodnější je i sporák plynový, neboť je pokrm „tvořen“ přímým ohněm. Co se týká skladování a ukládání surovin a nádobí, je vhodné mít zavřené police a skříňky s dvířky pro dokonalý pořádek. Zvlášť nutné je mít nože a ostré předměty, vyzařující negativní a nepříjemnou energii, uklizené!

Navazujícím prostorem je jídelna. Vhodné je oddělení obou místností. V kuchyni je prioritou rytmus a pohyb, v jídelně by měla mít prim pohoda, klid pro kontemplaci. Stůl by měl být umístěn v klidné poloze, mimo hlavní tok čchi. Pro zvýšení harmonie a komunikace je ideální stůl oblý či alespoň se zaoblenými či zešikmenými rohy. Vhodné je, aby se pokrmy zrcadlily v blízkém zrcadle. Značí to a podporuje hojnost a dostatek. Příjemné je prostření stolu s mísou ovoce např. jablky,.. Příznivé jsou i svícny s hořícími svícemi. Rozhodně by stůl měl být prost veškerého nepořádku a překážejících věcí. Dalším důležitým prvkem pro získávání energie při konzumaci a trávení pokrmů je barevnost a barvy.

Ložnice – jen pár zásad:
– umístění v klidné poloze domu, co nejdále od vstupu
– volný prostor pod postelí – pro volné proudění čchi
– velký vzdušný prostor vs. minimální prostor pouze na přespání (často v klasickém pojetí)
– postel mimo hlavní tok čchi
– ležení hlavou u zdi a zadní pelest těsně u stěny
– dobrý výhled na okna a dveře
– proporce a velikost ložnice skýtající velkorysost, vzdušnost na straně jedné společně s intimitou a bezpečím na straně druhé.

Vstup – první dojem z domu a jeho obyvatel.
Vždy uklizený a čistý. Bez zrcadel proti vstupním dveřím, odrážejících energii zpět z domu. Vstupní dveře otevírající se více než 91stupeň… .
Pokud možno používat pouze jeden hlavní vstup pro celý dům – pro vstup a výstup.

Podrobněji se k tématu dočtete ve spoustě publikací a článků.

Kde lze dnes hledat možné rozdíly u obou návrhů?
Upozorňuji, že se nejedná o komplexní výčet a rozdíly vždy, ale… Zamyslete se a posuďte…

1. Umístění na pozemku

Klasický přístup – co nejkratší vstup, co nejrychleji doma, krátké přípojky, chráněný proti povětrnosti, „autem do kuchyně“,…
Feng-šuej přístup je blízký tradičním vilám z první republiky či zámkům z dávné historie. Stavba uprostřed zahrady s příjemným vstupem – vjezdem, sloužící nejen k ochranně a vytvoření soukromí, ale i ke zharmonizování a naladění obyvatel či návštěvníků na energii a frekvence domu. Dává první dojem o místu, domu i jeho obyvatelích. Začínáme tedy již umístěním domu do prostoru, neboť ideální interiér přesahuje a prolíná se s exteriérem. Dům by měl být maximálně podporován a zároveň i chráněn.

2. Dispozice, mobiliář vybavení

Klasický návrh: většinou se jedná o pragmatické rozvržení prostoru a místností mající dnes vesměs jeden jediný cíl: pohodlnost. Levnost? Úspornost?. Často jde i praktičnost stranou a mnohdy díky neumění „návrhářů“ je půdorys tzv. vyšlistický. Spousta zbytečných a nepoužitelných rohů a komůrek a rádoby skladů.
A jak podle Feng Šuej: jasná a čitelná dispozice umožňující proudění energie čchi, návrh interiéru s optimálním rozmístěním nábytku s ohledem na správné směry jednotlivých členů rodiny, tudíž obyvatel domu.
Lze navrhnou i interiéry s převahou jednoho prvku, který může odpovídat podpoře činnosti, mající být v daném prostředí provozována či je preferována.

Několik zásad pro rozmístění nábytku:
– sezení zády ke zdi, sezení ve „správných“ směrech osob
– sezení mimo hlavní příliš rychlý proud energie čchi skrze prostor
– dobrý výhled na okna a dveře

Celý článek najdete v tištěném magazínu .