V jednom z našich článků jsme vás upozorňovali na zajímavé muzeum v Berlíně, nyní jsme zabodli pomyslný špendlík na mapě do Vídně, kde se nachází MAK (Museum für angewandte Kunst).

Hlavní činností muzea je sdružovat užité umění, design, architekturu a propojovat minulost s budoucností.

Díky tomuto jedinečnému konceptu patří k jednomu z nejvýznamnějších muzeí svého druhu na světě.

Jednou z mnoha sbírek, na kterou chceme upozornit expozice historismu a Secese, kde hraje významnou roli více než stoletá výroba nábytku Thonet.

Klenotem ve stálé expozici historického nábytku je intarzovaná skříň z dílny Davida Roentgena, jež byla původně vyráběná na zakázku pro Karla Alexandera Lotrinského a je považována za vrchol německé intarzie. Hlavními materiály jsou javor, růžové a myrtové dřev, nechybí  ani pozlacené kování.

Další zajímavou sbírkou je archiv asociace Wiener Werstätte – uměleckořemeslné dílny založené Josefem Hoffmannem, Kolomarem Moserem a Fritzem Waerndorferem. Hoffmann s Moserem byli ve své době významní designéři a Waerndorfer jako mecenáš jejich práci podporoval.

Krom jiného jsou součástí archivu tisíce konstrukčních výkresů a různých vzorků materiálů. Za zmínku stojí, že Josef Hoffmann byl rodákem v Brtnici na Moravě. Zde vzniklo v jeho rodném domě muzeum, na kterém se podílelo právě MAK a Moravské Galerie v Brně.

Neodmyslitelnou úlohu v muzeu MAK má i současný design. Muzeum vlastní díla od umělců jako je Donald Judd, Tom Dixon, Ron Arad či Jerszy Seymour Mark. Právě jejich díla jsou jakýmsi protipólem k historickým sbírkám a ukazují vývoj designu.

www.mak.at