Obkládání stěn keramickým obkladem je stále velmi populární, hlavně na stěnách v koupelně či jako obklad stěny za kuchyňskou linkou.

Kolik ale takové obkládání stojí?

Cena samotného materiálu je velice důležitou, ne však zdaleka jedinou vstupní položkou, která celkovou cenu ovlivňuje. Záleží čistě na výběru, cena se může pohybovat od 500 Kč/m2, ale tak é, zvlášť u velkých formátů či ručně vyráběných obkladů může cena být i kolem 10 000 Kč/m2.

Typů obkladů je nepřeberné množství. Jedním z důležitých parametrů obkladu, který významně ovlivňuje cenu pokládky, je formát. Titěrná mozaika či menší formát obkladu, který se obkládá do obrazců či specifickým způsobem pokládky, budou finančně náročnější než pokládka většího formátu rektifikovaného jednobarevného obkladu. Pokládání obrazců bývá často naceněno jako položení/obložení každého kusu obkladu jednotlivě.

Dalším aspektem, který cenu práce ovlivňuje, je velikost subjektu, jenž pokládku provádí. Zda bude pokládku realizovat menší firma, větší studio, či řemeslník-jednotlivec. Cena za pokládku se tak může pohybovat od 500 Kč/m2 do 1500 Kč/m2.

Při cenové kalkulaci taktéž vycházíme z přípravy povrchu. Záleží, zda budeme obkládat rovné zdi novostavby, či zda se bude jednat o rekonstrukci již obložených povrchů.

Odstranění obkladu se většinou nepočítá od metru obkladu, ale jako hodinová práce, tudíž odhadem, kolik samotná práce pojme času. Odstranění starého obkladu tak může vyjít na 5000 Kč, ale i podstatně víc, v závislosti na velikosti prostoru, ze kterého obklad odstraňujeme.

Odpad se musí následně vyvézt. Bude-li se jednat o kompletní rekonstrukci, cena za přistavení kontejneru na odpad se v celkové ceně rekonstrukce ztratí. U samotné rekonstrukce např. koupelny už s cenou od 2000 Kč za kontejner raději počítejte.

Následně je potřeba podklad vyrovnat a začistit, napenetrovat, na místa vystavená vodě je potřeba natáhnout hydroizolaci. To je operace, která u malé koupelny může stát 10 000 Kč, zároveň budeme-li hydroizolací připravovat všechny stěny koupelny například v dřevostavbě, může stát jen natažení hydroizolace na stěny, podlahu a aplikace hydroizolačních pásů i několik desítek tisíc korun.

Na samotné pokládání obkladu je potřeba celkem velké množství lepidla, přibližně 3 až 5 kg/m2, což vychází zhruba na 100 Kč/m2.

Napojení obkladů u ostrých rohů se řeší buďto hliníkovým profilem, který stojí pár set korun, nebo se obklad seřezává pod úhlem 45 stupňů do kamenických rohů. Na tuto operaci je potřeba mít kvalitní diamantový kotouč a řez provést velice precizně, proto cena takto upraveného běžného metru hrany může být i 1000 Kč.

Následně se obklady vyspárují spárovací hmotou, vytmelí se a vysilikonují, což vyjde zhruba na 100 Kč/m2.

Při orientační kalkulaci tak nepočítejte jen s cenou za materiál, ale přičtěte i další položky.