Číst komentáře nebo hodnocení změn, které přináší již rok trvající celosvětová situace, to je asi to poslední, co by čtenář tohoto periodika právě tady vyhledával. Jenže tolik věcí se mění, a nejen to. Svět online dostává další rozměr, který bychom si na úkor osobních a skutečně živých setkávání určitě rádi odepřeli, neboť není jen nějakou alternativou, ale pouze z nouze ctností. Vedlejším produktem „virtuálního společenského života“, nikoliv jeho přidanou hodnotou, jak se přesvědčíme, je také přibližně zdvojnásobení vyprodukovaných obsahů v online prostředí oproti stavu před pouhým rokem. Můžeme jásat, že se o našem oboru bude také více psát? Ano, ale bude náš potencionální klient lépe připraven a v pozitivním slova smyslu náročnější? Bohužel můžeme očekávat, že bude spíše zmaten, nebo dokonce nabyde dojmu, že interiérový design je dílem náhodných kombinací. A právě takových článků přibývá čím dál tím víc.

Proč přibývají

Odpověď vlastně není tak složitá, škoda jen, že ve svém důsledku páchá spíše škody. Snaha „točit“ v rychloobrátkovém světě online médií atraktivní obsah žene jejich šéfredaktory, linkbuildery a marketingové specialisty mnohdy k ústupkům ohledně kvality na úkor kvantity. Co na tom, vždyť takový článek má stejně jepičí život a brzy bude přebit dalším a zapomenut, případně později ještě recyklován, lepší kousek uloupen a po řízené mutaci se objeví pod novým titulkem jinde. Rozhoduje pouze to, kolik konzumentů připravenou návnadu za pomoci rafinovaných SEO (Search Engine Optimization) nástrojů objeví.

Kdo jsou a odkud přicházejí?

Vládnou slovními obraty, stylisticky se naladí na vlnu potencionálních čtenářů, dodrží bez problémů libovolnou délku textu, a to bez ohledu na to, zda tématu rozumí trochu, nebo vůbec. „Copywriters“, tedy česky textaři, kteří vám na objednávku napíší o čemkoliv. Ano, své řemeslo ovládají, horší to může být s obsahem jejich sdělení. Zvláště pokud jej skutečně produkují sami jen na základě pár referencí, které i poskládají rychlou a povrchní rešerší úměrnou honoráři. A kdo by nerozuměl a nedovedl napsat o něčem tak triviálním, jako je třeba obyčejné bydlení, nebo tak subjektivním, jako je design, že? Ano, mají své místo na slunci, respektive nejen na tom virtuálním. Dobře sepíší reklamní texty nebo editují ty odborné, které připraví profesionálové. Je však na redaktorech, jaké zadání zvolí a koho za jakým účelem osloví. Pokud však svěří celé odborné pojednání „dekoratérovi textu“, jaký může být výsledek?

Kdyby alespoň neškodily

A není to jedno, ať si každý čte, co chce? Samozřejmě. A byl by počet čtenářů stejný, kdyby dopředu věděli, že právě zbytečně ztratili několik minut nad gulášem nějakého copywritera, který o dotyčné problematice tuší asi tolik jako čajový lístek o celé Východoindické společnosti? Odpovíte si jistě sami. Kdyby alespoň takové články neškodily. Ale ono to tak není, protože z nich čerpají naši potencionální klienti, kteří přejímají výklady neodborných autorů a vstupují potom do kontaktu s námi „značně poučeni“. Sami určitě máte tu zkušenost, že v některých projektech vydáte nejvíce energie v komunikaci s (mylně) přesvědčeným zákazníkem a jeho zadáním. A jak těžko se vyvracejí jeho aktuálně nabyté vědomosti, které si někde nastudoval. Ale kdyby jen to. Někteří klienti mohou zajít ještě dál a „přezkouší“ si vás, zda jste skutečně v obraze. Když ne, nevadí, dají vám kondiční lekci. Vyjít z takové bramboračky v počátku projektu, kdy budujete vztah s klientem pro lepší pochopení jeho potřeb a skutečného zadání, nezkresleného získanými představami, to je skutečně umění slovní akrobacie a asertivity. A když na podobné články někde náhodou narazíte, může být dotyčný autor jedině rád, že zrovna není vedle vás.

Má to ještě jeden, neméně podstatný a snad i významnější efekt. Pokud takových textů přibývá, ruku v ruce s jejich čtenáři a obráceně, jaký obraz to asi vytváří o naší profesi? Často protichůdné teze těchto pisatelů, kterých si i nezasvěcený čtenář po násobné konzumaci časem povšimne, způsobují právě ten dojem, že interiérový design je disciplínou bez pravidel, kde hravě vystačíte s vlastními nápady od stolu. Jakou hodnotu potom, při takové konfrontaci, mohou mít vaše předkládané koncepty návrhů, nad kterými jste strávili mnoho hodin?

Za zmínku stojí ještě jeden nešvar, který se týká spíše studentů nebo začínajících designérů. A to z takových článků skutečně čerpat, dotvářet si dojem o profesi a brát vše napsané vážně. Snaha získat rychle dostupné informace, líbivě napsané s podkresem zakoupených fotografií z placených galerií, doslova nahrává tomu, přistupovat nekriticky k různě uveřejňovaným informacím. Možná je už také klišé mluvit o informační gramotnosti, ale ona právě u nás značně pokulhává. Kdo pátrá po zdrojích článku, původu autora, renomé webu? Není řeč o profesionálech, ti vědí, kde se mohou vzdělávat a skutečně inspirovat. Nutno také podotknout, že český rybník je dost malý, a tak je znalost cizích jazyků skutečným klíčem do téměř bezbřehého světa opravdu kvalitních a originálních informací, které nás profesionály skutečně posouvají.

Nějaké veselé historky?

Kdyby nebylo téma a jeho dopady tak vážné a váš čas tak drahocenný, určitě byste se pobavili. Zajímavá je už „rafinovanost“ nadpisů a jejich podtextů, kterými se tato „kvalitní“ pojednání už sama detekují. Často nám slibují jedinečné odhalení něčeho, o čem profesionál sotva tuší nebo co jen stěží sám objeví. Stupeň utajení takové zprávy je na úrovni „pošli to dál“ nebo ještě vyššího stupně utajení „pošli to dál a něco si přidej“. Zcela vlastní ligu potom tvoří skuteční „mistři“, kteří měli na základní škole z výtvarné výchovy jedničky a neváhají vymyslet si vlastní článek od A do Z. Potom jsou tu ti snaživější, rádoby erudovanější, kteří netaví do vlastní podoby jen domácí texty, ale sáhnou i po zahraničních předlohách, které v dobré víře ještě průběžně nebo na konci citují. Ano, ale když neznají problematiku, opis slovních spojení a celého významu do českého jazyka často utrpí a působí zmateně. Proč si lámat hlavu nad mnohovýznamovým slovem design, jednoznačným pojmem styl, trend, hit. Copak jsou to všechno synonyma? Fenoménem se pravidelně stává, zejména v době přechodu ročních období, právě slovo trend. Je už stejně tak zprofanované jako slovo design. Trend opravdu není zelená, když se začíná oteplovat, nebo zemitá barva, když se začíná venku ochlazovat. Je zarážející, že takový prorok ještě nezískal žádnou cenu, protože trend, to je opravdu věda!

Co s nimi?

Nemá cenu ani význam proti této mase článků bojovat. Jsou neporazitelné jako hloupost sama. Jediným doporučením, pokud se setkáte s následky této masáže u svých klientů, je hned v počátku slušně ozřejmit situaci, použít nějaké rozumné a jim blízké příměry, kterým by mohli rozumět. Zbavíte tak vaše zadavatele projektu mylně dedukovaných představ a ušetříte spoustu energie na obou stranách. Sekundárním a pozitivním jevem ale může být i vlastní sebereflexe. O tom, jak sami nakládáme s informacemi, které třeba leží mimo oblast naší profese a mohou se dotýkat našeho života, pokud jim dovolíme jej ovlivňovat. A to už za zamyšlení určitě stojí.

Foto: pxhere.com