Designéři a architekti patří do velké skupiny kreativních profesionálů. To, že kreativita je jedním z nejdůležitějších aspektů při změně vnímání České republiky jako montovny na místo, kde se vyskytují podniky s vyšší přidanou hodnotou, není třeba zdůrazňovat. Kreativci svou prací přispívají do širší ekonomiky města, kraje i státu, zaměstnávají nezanedbatelné množství lidí a také mění veřejný prostor na místech, kde žijeme. Jaké podpory se jim ze strany těchto státních organizací dostává?

Každé město i kraj přistupují k podpoře kreativců odlišnou cestou. Největší rozdíly lze pozorovat u měst. Větší města mají koncepčně ucelenou strategii podpory kreativců, kterou postupně naplňují. Podporou si však nepředstavujme pouze peníze, ale i konzultační služby pro kreativce v nesnázích, propojovací akce, zvýhodněné nájemné nebo pomoc při rozvoji podnikání. Samostatným typem podpory je zřizování hubů, inkubátorů a kreativních center, a to obvykle ve spolupráci mezi městem a dalšími partnery. Menší města k podpoře přistupují spíše individuálně.

Také kraje se snaží podpořit kreativce. Obvykle udělují individuální dotace nebo finančně podporují organizace, které usilují o rozvoj kreativních odvětví. Častým nástrojem se staly kreativní nebo inovační vouchery, které obvykle administrují inovační centra. Nalezneme je téměř ve všech regionech a jsou financovány z různých zdrojů, ať už krajských, nebo městských.

Posledním hráčem v podpoře je stát samotný. Pomoc kreativcům nabízí především Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. Pod Ministerstvo průmyslu a obchodu spadají státní organizace CzechTrade nebo CzechInvest, které pomocí nástrojů jako Creative Business Cup nebo vznikajícího Design centra spolu s projektem Design pro konkurenceschopnost podporují právě kreativní podnikatele. Ministerstvo kultury připravuje Národní plán obnovy, kde nalezneme programy jako Kreativní vouchery nebo Kreativní vzdělávání. Skvělá zpráva tak je, že se podpora kreativity stává národním tématem. Tyto programy jsou však na počátku, možnost zapojení se očekává v letošním roce.

Pro představu, jak podpora kreativity funguje, je vhodné uvést příklad. Příklad kreativce žijícího a podnikajícího v českém městě. Jako model poslouží město Brno. V moravské metropoli může designér navštívit propojující nebo vzdělávací akce především v kreativním hubu KUMST, kde si může také pronajmout ateliér nebo kancelář. Dále má možnost přihlásit se do programu Kreativních voucherů, které finančně podpoří jeho spolupráci s jihomoravskou firmou, a to částkou až 100 000 Kč. V případě, že kreativec plánuje akci pro veřejnost, ať už odbornou, nebo laickou, lze požádat o podporu přímo od města Brna v dotačním programu Pro Kreativní Brno. Kreativní Brno je zároveň platforma, kde se kreativec dozví spoustu zajímavých informací z nejrůznějších kreativních oborů, včetně informací o připravovaném Kreativním centru Brno. Když je designér autorem zajímavého a inovativního produktu, může se přihlásit do mezinárodní soutěže Creative Business Cup od agentury CzechInvest nebo požádat o finanční podporu v programu Prototypuj a ověřuj. A v neposlední řadě může mimo svůj kraj požádat o finanční podporu na spolupráci s firmou z jiného než Jihomoravského kraje u agentury CzechTrade, která se stará i o export a expanzi českých produktů a firem.

Možnosti podpory pro kreativce, ať už architekty, nebo designéry, zde tedy jsou. Některé se prolínají, jiné mají specifické zaměření. Všechny ale sledují jedno jediné – podporu kreativity a její propojení s podnikáním.