I když je v současné době zařizování interiérů v eklektickém stylu populární, a to zejména v zahraničí, neznamená to, že jde o žhavou novinku, jak si mnozí myslí. Z architektury jej známe hlavně z období na přelomu 19. a 20. století. Původně však vzešel z fi lozofi e a samotn ý původ slova vychází z řeckého „eklektikos“ a znamená „vybrat to nejlepší“. Jde tedy o záměrné kombinování a míchání různých stylů do jednoho celku. Eklektický styl se vyznačuje tím, že se v podstatě nejedná o zvláštní, přesně defi novaný styl. Jde o vypůjčení různých stylů, myšlenek a teorií čerpaných z různých období a různých původů a jejich spojení v rámci jednoho projektu.

K tomu, aby projekt v eklektickém stylu vypadal harmonicky, soudržně a uceleně, je potřeba hodně úsilí, myšlenek a kreativity. Ačkoliv vše působí „náhodně“, je tvorba v tomto stylu jednou z nejnáročnějších.

Předpokládá se, že prvním člověkem, který na svět přinesl termín „eklektický“, byl Johan Joachim Winckelmann (německý historik umění a archeolog), který ho použil pro obraz od Carracciho, jenž vytvořil svůj obraz kombinující tradičně s prvky renesance.

Jako hnutí se eklektismus poprvé objevil v Evropě a částečně vzniklo z francouzského stylu a britské viktoriánské architektury, kde byli architekti povzbuzováni více k výrazové a tvůrčí svobodě než k následování požadavků svých klientů. Oblibu tohoto stylu umocnil také pokrok v technologiích a možnost použít jiné než klasické materiály.

Jeho velká obliba trvala až do 40. let 20. století, kdy jej nahradil modernismus.

V interiérech se však používá dodnes, a jak již bylo na začátku článku zmíněno, stává se v současné době stále oblíbenějším. Pro jeho charakteristiku by se dala použít slova:

  • rozmanitý
  • originální
  • osobitý
  • nepředvídatelný
  • jedinečný
  • a hlavně promyšlený

Důvod jeho zvýšené oblíbenosti lze hledat v současných potřebách individualismu, ladění prostor dle svých osobních potřeb a představ, vybočování z uniformity a sterility, čemuž napomohla i doba lockdownů a koronakrize.

Eklektický styl nemá v podstatě žádná pevně daná pravidla, jak by měl interiér v tomto duchu vypadat.
Kdybychom však chtěli vybrat základní možnosti, jak tohoto stylu docílit, vypadalo by to následovně:

Kombinujte vzory a textury

Dejte dohromady třeba proužky a květinový vzor apod. a držte se stejných nebo podobných barev.

Kombinujte staré a nové

Tento styl je skvělý na kombinování starého a nového nábytku – není tak třeba oblíbenou komodu po příbuzných ukrývat, ale udělat z ní ústřední motiv. Zeptejte se klientů, jaké poklady mají a chtějí použít!

Kombinujte různé styly nábytku

V tomto stylu je třeba vybočit ze zaběhlých pravidel, tzn. použít např. retro židle, plast a kov a další.

Kombinujte kultury

Multikulturní mix patří řadu let mezi omílaná témata trendů. Často se hovoří o propojování a mezikulturních vlivvech. Dejte tedy folklorní motiv vedle čisté moderny nebo orientální dekor do skandinávského stylu!

Použijte výrazné barvy

Není podmínkou mít v tomto stylu výrazné barvy, ale je to časté. Právě pomocí barev, resp. pomocí přesně definované barevné palety se celý interiér propojí, i přesto, že prvky jsou samy o sobě nesourodé.

Vytvořte barevnou linku

Ať je interiér více, či méně barevný, je vhodné najít alespoň jednu doplňkovou barvu, která jako nit vše propojí.

Použijte neutrály

Jestliže budete kombinovat výrazně odlišné styly nábytku, použijte klidně jako základ neutrální paletu barev. Syté barvy nejsou nutností.

RADA: Při tvorbě interiérů v eklektickém stylu hledejte, resp. definujte jednotící prvek (např. barvu, texturu) a ústřední bod.

K základním radám můžeme přidat ještě pár osvědčených tipů, které lze při návrhu i realizaci použít:

Použijte živé rostliny v nádobách

Právě obaly na květináče mohou umocnit kombinování stylů a navíc interiér bude díky květinám příjemnější a pestřejší.

Dekorujte uměním

Vyberte jako bytové doplňky umělecké předměty nebo pomocí nich dekorujte stěny. Volte pro klienty originály, nikoli tuctové doplňky ze supermarketu, tím osobitosti rozhodně nedocílíte. Zeptejte se na konzultaci, jaké obrazy klient má a chce do interiéru použít.

Překvapte nečekaným detailem

Tím může být třeba netradiční barva podlahové krytiny nebo tapeta na stropě. Zapojte fantazii a myslete kreativně!

Přidejte prázdný prostor

Aby byl prostor harmonický a ústřední motiv mohl „dýchat“, je třeba nechat v některých částech volný prostor.

Udělejte krok zpět

Jestliže je toho v prostoru (nebo návrhu) příliš – udělejte krok zpět. Všeho moc škodí!