Označení zaručuje spotřebiteli,

že zakoupený nábytek nebo vybraná realizační firma prošly náročným hodnocením a testy kvality. „Česká kvalita – nábytek“ je udělována pro jednotlivé nábytkové kusy nebo nábytkové řady. Označení pro firmu pak nese název „Zakázková výroba nábytku“.

Pro firmu je to další marketingový nástroj, který může rozhodnout o volbě dodavatele a dodává firmě prestiž.

Tuto značku zařadilo Národní informační středisko pro podporu kvality do systému důvěryhodných značek kvality již v březnu 2006. V září 2013 byla platnost značky „Česká kvalita – Nábytek“ rozšířena o službu „Zakázková výroba nábytku“. K udělování této značky zmocnilo Asociaci českých nábytkářů.

Pro výrobce:
Jak získat označení?

Nejdříve je třeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na stránkách AČN. Vyplněnou přihlášku pak pošlete s potřebnými dokumenty na adresu AČN. Mezi dokumenty patří kopie příslušného živnostenského listu, který prokazuje předmět podnikání – postačuje neověřená kopie, dále jsou třeba materiálové listy běžně používaných materiálů: atesty o použitých materiálech, které prokážou vyhovující emise formaldehydu, VOC a bezpečnosti materiálu z hlediska uživatele a jeho hygienické nezávadnosti. Je třeba dodat i bezpečnostní list a technickou podmínku výrobce plastu, fólie a laminátů dokladující zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu. U použitých kovových materiálů, technickou podmínku komponentů s deklarací povrchové úpravy, včetně prohlášení výrobce nátěrové hmoty o absenci těžkých kovů. Materiálový list potahových materiálů čalouněných výrobků. Pokud jsou zpracovány interní směrnice k řízení výroby, doložit jejich kopie. Kopie certifikátů řízení výroby, pokud jimi žadatel disponuje.

• Přihlášku následně přezkoumá odborná komise AČN pro udělování značky – Nábytek složená s odborníků na výrobu nábytku.

• Pokud bude přihláška úplná, posoudí komise rozsah kontroly.

• Poté obdržíte potvrzenou přihlášku s přiloženou fakturou na úhradu poplatku.

• Pokud jsou splněny podmínky pro udělení značky, je sekretariátem Asociace zaslána konečná faktura.

• Po úhradě získáváte značku Česká kvalita a obdržíte certifikát a pokyny o způsobu užívání značky.

Více informací se dozvíte na www.ceska-kvalita-nabytek.cz
a www.czechfurniture.com