Zástupci členských fi rem Klastru českých nábytkářů navštívili 60. ročník nábytkářského veletrhu Salone del Mobile, Milano, jehož hlavním tématem pro letošní rok byl (re) start současnosti s pohledem pěvně do budoucnosti.

Účast KČN a jeho členů, a to celkem 15 zástupců z 9 fi rem, v termínu 7. až 9. června 2022, byla zajištěna ve spolupráci s partnerským italským klastrem Cluster Legno Arredo Casa FVG a fi nančně podpořena v rámci mezinárodního projektu BRILLIANT, jehož hlavní aktivitou jsou tzv. ClusterXchange – jedná se o nový pilotní program k podpoře krátkodobých stáží za účelem výměny profesních zkušeností a lepšího propojení evropských průmyslových ekosystémů.

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., předsedkyně klastru

Ze strany účastníků mise Salone del Mobile mám velmi pozitivní zpětnou vazbu, kladně hodnotí jak samotný veletrh, tak také organizaci celé akce ze strany KČN a těší se na další společné aktivity, které klastr plánuje.

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., TZÚ

Na veletrhu mě zaujal velký důraz na oběhové hospodářství při vývoji nových výrobků, příkladem může být použití recyklovaných materiálů například v podobě potahových materiálů sedacího nábytku z vylovených PET láhví z moře, využití lodních lan, usní atd. Tyto materiály po skončení životnosti výrobku je možné opětovně zpracovat, přičemž nelimitují zvažovaný design výrobku a zároveň splňují požadavky užitných vlastností. Tento důraz je možné také spatřit při návrhu kolekce dětského nábytku od fi rmy Moretti Compact, která je navržena a vyrobena z recyklovaných materiál ů a v případě využití primárních materiálů tam, kde je to nezbytn é, je zajištěna 10 0% recyklovatelnost.

Věra Špáňová, ABF (For Interior)

Nešlo vynechat návštěvu nejznámějších italských značek. V tradičně výrazné prezentaci fi rmy KARTELL jsem si prohlédla průřez historií této značky – ikonický nábytek známých designér ů, jako např. Philippa Starcka nebo Antonia Citteri a, a svítidla designéra Angela Ston eho. Také u výrazné italské značky ZANOTTA jsem kromě novinek obdivovala instalace interiérů, ze kterých na mě
doslova dýchla minulost.

Celkově se mi líbí, jak designem žije doslova celé město spolu se souběžně probíhajícím Design weekem.

Ing. Monika Slabá, Wood4ever

Byla to naše první návštěva tohoto veletrhu a velmi nás zaujaly kombinace různých materiálů, které ve fi nální podobě působily velmi nadčasově. Viděli jsme nádherné realizace, různorodé, někdy až šílené barevné kombinace, avšak nás, coby výrobce nábytku z masivu, velmi potěšily i kousky ze skutečného dřeva, které jsou vždy jedinečné a originální.

Ing. Milan Šimek, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení

Salon nábytku v Miláně byl po dlouhé odmlce všech akcí příjemným zjištěním, že nábytkáři ve světě a zejména v Itálii se vyrovnali se současnou situací dobře. Zaměření veletrhu na ekologii bylo reakcí na současné tendence a věřím, že tento trend, resp. nutnost nakládat s materiály a produkty zodpovědně s ohledem na naše prostředí bude přijat brzy všemi výrobci i spotřebiteli.

Michal Pomp, Benlemi

Výstava Salone del Mobile nám ukázala, že dřevo již zdaleka nehraje v designu prim. Z nových trendů nás zaujalo použití mramorových a kamenných stolových desek, vyplétání sedáků a opěradel nejen u sedacího nábytku, četné použití kůže, čalounění nábytkových dvířek, vysoký lesk na některých nábytkových kusech, jako za dob sociali smu. Neměl bych zapomenout na udržitelnost, zejména použití recyklovaného plastu zejména u sedacího nábytk u, a poslední vjem bych rád věnoval clever ideas, chytrým řešením v malém interiéru.

PhDr. Dagmar Koudelková, národní centrum nábytkového designu

Návštěva veletrhu je příležitostí k orientaci v soudobém dění pro designéry, architekty, teoretiky i nejširší veřejnost. Z tohoto hlediska a zejména s ohledem na přímý kontakt s italskými partnery a vybranými výrobci lze cestu členů KČN hodnotit jako velmi přínosnou.

Jednalo se o prohloubení spolupráce mezi členy KČN a také mezi KČN a členy mezinárodního seskupení FURNITURE AND WOODWORKING CLUSTER PARTNERSHIP.