Barvy nás provázejí od první chvíle, kdy začneme vnímat svět kolem nás. Voňavá mámina náruč, barvy v dětském pokoji, atmosféra, pocity, vjemy, toto všechno v nás evokuje určité vzpomínky. Pokud jsou tyto vzpomínky příjemné, pak i dnes, v dospělém věku reagujeme pozitivně a bez obav, pokud jsou však nepříjemné, můžeme váhat a zareagovat opačně. Tyto vzpomínky jsou uloženy tak hluboko, že jsme na jejich původ dávno zapomněli, a proto mnohdy reagujeme podvědomě. Vynořují se v situacích, které vytvářejí spojnice mezi tím, co prožíváme v současnosti, s tím, co jsme prožili v minulosti.

Někteří z vás si jistě vybaví chladná šedivá sídliště a neutěšená a poloprázdná místa, kde vládne špína a nepořádek. Tato místa v nás vyvolávají pocity úzkosti a nejistoty. Naopak tam, kde svítí slunce, kvetou rostliny, vzduch voní barvami a stromy poskytují určitý řád a bezpečí, cítíme radost a důvěru. Barvy k nám promlouvají svým specifi ckým jazykem. Spojují se v nich prvky historie a symboliky, kterou lidé barvám a předmětům přisoudili a které si lidstvo předává od nepaměti z generace na generaci. Barvy jsou tedy studnicí poznání a shromaždištěm zkušeností, jež jim dávají ohromnou sílu v přetváření a harmonizaci lidské psychiky. Mají schopnost vnášet energii tam, kde chybí, a naopak ji stimulovat v místech, kde je jí nadbytek.

Světlo a barvy vytvářejí vibrace, jež pronikají zrakem a povrchem kůže hluboko do našeho těla a podobně jako voda v nás mohou ovlivňovat určité chemické procesy. Jakmile se barevné energie dostanou do kontaktu s očima a pokožkou, dochází ke spontánní reakci, která vyvolá podnět v hypotalamu – část mezimozku, jenž v našem těle řídí důležité vegetativní funkce jako dýchání, regulaci tepla, krevní tlak, látkovou výměnu, pocení a další…

Vzhledem k tomu, že barvy vznikají ve světle, jež nás po celý den obklopuje, mají vliv na utváření našich pocitů a vnímání sebe sama i svého okolí. Jak je známo, myšlenky si nevybírají nás, ale my si vybíráme myšlenky, kterými se v průběhu dne zabýváme. Proto je důležité se zamýšlet nad prostředím, ve kterém trávíme nejvíce času, a barvy, jimiž se obklopujeme, vybírat s rozmyslem.

Barvy rovněž hrají důležitou roli v našem seberozvoji. Tímto problémem se již v minulosti zabýval Rudolf Steiner, rakouský filozof, pedagog, umělec, zakladatel waldorfského školství. Ve svých výzkumech dospěl k závěru, že pro děti na nižším stupni základní školy je vhodné vymalovat třídy žlutou barvou, která v dětech podporuje sebedůvěru, osobní růst a jejich individualitu, kdežto u starších žáků by měly dominovat barvy podporující logické myšlení, komunikaci a nadhled, lehkost ve vyjadřování, které stimuluje spíše bledě modrá.

Co se trendů týče, přiznám se, že již od mládí ráda sleduji časopisy o módě, interiéru a barvách a vždycky mne fascinuje množství nových a nových odstínů a barevných kombinací, které se díky moderním technologiím objevují na trhu. Líbí se mi syté a výrazné barvy, které mají souvislost s energickým a odvážným vnímáním světa, ale také světlé pastelové tóny a odstíny, které ve mně evokují lehkost, pocity klidu a ticha. Čím výše se pohybujeme na stupnici barev od červené přes oranžovou a žlutou, které jsou spojovány se zemí, energií, odvahou, kreativitou, sebedůvěrou, přes zelenou, jež v nás evokuje pocit prostoru, propojení s přírodou, srdcem, láskou, přes bledě modrou, jež vytváří pocit lehkosti, volnosti, svobody a radosti z žití, tmavě modrou, symbolizující moudrost, přemýšlivost, logické myšlení, až po fialovou, barvu spoluúčasti a soucítění, tím více si uvědomujeme, že se náš výběr barev vyvíjí v souladu s tím, jak získáváme životní zkušenosti a zvyšujeme svoje uvědomění. Pro vyvážený život potřebujeme určitý barvený mix. Tedy i ty výrazné, teplé a vzrušující barvy, stejně jako chladné, světlé, pastelové, odlehčené, protože právě jejich střídání nám pomáhá utvářet harmonii.

Každý člověk má díky svým vzpomínkám a zkušenostem odlišný vztah k barvám. Proto je velmi důležité pracovat s nimi citlivě a uvážlivě, neboť pracujeme s energiemi, které mají na osoby využívající daný prostor bezprostřední vliv. Interiér tak může naplnit emocionální i estetická kritéria a všechny požadavky moderního bydlení. Právě orientace ve světě barev, barevných kombinací, trendů, jež souvisí s barvami i jednotlivými prvky bytového designu, i znalost působení barev na lidskou psychiku a zdraví jsou velmi důležité pro vytvoření harmonicky vyváženého prostoru.

Emocemi a trendy se zabývá barevné poradenství, které je samostatnou disciplínou. Je to velmi široký obor, jenž zahrnuje nejen znalost barevných kombinací a barev obecně, sleduje současné trendy, použité materiály, nové technologie, využití světla a jeho působení v daném prostoru, ale i emoční složky spojené se znalostí psychologie barev. Designér má tedy vliv na klientovu psychiku a prožívání, což je velmi odpovědná role. Začlenění poznatků o působení barev na emocionální složky osobnosti je tedy při navrhování interiéru důležitým aspektem. Domov je přece odrazem naší duše. Vzájemná souhra uvedených disciplín pak vytváří estetický a vyvážený prostor a zároveň podporuje pozitivní naladění jeho majitele.

Kdo je Greta Sartori?

Studovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor dějiny výtvarné teorie a výchovy, psychologii a speciální pedagogiku. Téměř dvě desítky let pracovala jako pedagog v základním a středním školství. Poté přešla do oblasti volné tvorby, řadu let se věnovala výtvarné a designérské činnosti, navrhování modelů na koncertní pódia, návrhům interiérů, tvorbě vlastních produktů z textilu a plochého skla. Svoji tvorbu prezentovala na dvou desítkách samostatných a více než čtyřech desítkách kolektivních výstav u nás i v zahraničí. Po dobu sedmi let vedla jako kurátorka dvě galerie v Karviné, které prezentovaly současnou českou, především regionální tvorbu Moravskoslezského kraje. V posledních deseti letech se věnuje poradenství, arte terapii, koučovacím technikám, psychologii barev a svoje zkušenosti předává dál prostřednictvím přednášek a workshopů.
gretasartori.cz

Foto: archiv autorky