3D tisk materiálů je progresivní metoda, která přináší mnoho výhod napříč všemi obory, kde je využíván.  Jednou z hlavních výhod 3D tisku je úspora materiálu, kdy je využito pouze tolik materiálu, kolik je pro daný projekt potřebné, a tím dochází ke snížení environmentálních dopadů a úspoře přírodních zdrojů při výrobě.  V oblasti nábytku a mobiliářů je jedním z trendů robotická aditivní výroba, kdy je využíváno průmyslové  robotické rameno. To je dobře dostupným průmyslovým řešením a umožňuje pětiosé tiskové strategie a je vhodné pro experimentální vývoj. S výraznějším přesahem do stavebnictví můžeme narazit na velkorozměrové rámové tiskárny se stavebním prostorem od několika metrů až po desítky. 3D tisk je možné s výhodou používat samostatně nebo v kombinaci s tradičními výrobními metodami, zejména s odléváním nebo obráběním.

3D tisk polymerního betonu z recyklátu

Alternativní surovinou ke konvenčnímu betonu je beton polymerní, který je na bázi odpadních plastů a plniv.  Tato metoda je velmi podobná standardnímu 3D tisku plastů, avšak díky použití vhodných plniv je možné ji využít pro výrobu větších výrobků, kde je možné využít lokální odpadní plasty, např PET láhve.

Upcyklace v oblasti využití betonu

Snížení environmentální stopy betonového nábytku lze také dosáhnout pomocí využití recyklovaného kameniva do betonu, které plně nahrazuje kamenivo přírodní. Výhody těchto výrobků jsou v menší objemové hmotnosti, možnosti vytvoření nových barevných kombinací bez použití dalších aditiv do betonu,  menší uhlíkové stopě, úspoře přírodních zdrojů.  Designové výrobky lze brousit a odhalit strukturu recyklovaného kameniva, která výrobku zaručuje jedinečný vzhled. V současné době je možné zpracovat jak betonový stavební odpad, tak směsný odpad, který obsahuje cihly, malty, omítky a zbytky keramických výrobků.

3D tisk betonu v oboru designu a nábytku

Současnou výrobu betonových nábytkových prvků lze s výhodou optimalizovat pomocí 3D tisku betonu, kdy bez potřeby bednění je možné dosáhnout organických tvarů výrobků. Výrobky lze také jednoduše kustomizovat dle přání zákazníka, kdy například výrobek má standardizovaný tvar a jeho rozměry je možné jednoduše měnit.

Velkorozměrová aditivní výroba vychází z praxe 3D tisku z termoplastů a v poslední dekádě výrazně nabývá na významu v oblasti stavebnictví, kde jsou již obvyklé materiály na bázi cementu. Napříč využitím různých  materiálů jsou nejčastěji tisknutými objekty právě prvky nábytku nebo mobiliáře. Potenciál spočívá v možnosti posílení lokálně soběstačné výroby a cirkulární ekonomiky, kde mohou být jinak těžko zpracovatelné odpady (plasty, suť z demolic) využity jako plniva nebo i pojiva za vzniku produktů se zvýšenou uživatelskou hodnotou, mimo jiné  z důvodu možnosti výroby na míru.