Začneme výrobou, která se v podstatě dělí na dvě základní varianty.

První z nich představuje PUR (polyuretanovou pěnu), vyráběnou exotermickou reakcí. Jedná se o chemickou reakci, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla. Produkty z této reakce proto mají nižší chemickou energii než reaktanty (látky do reakce vstupující). Při výrobě vzniká teplo, které urychluje proces vyzrávání, buňky jsou malé, tenkostěnné – buněčná struktura je rovnostěnná, buněčná stěna je relativně tenká. Jsou to pěny, které svými vlastnostmi umožňují trvalou deformaci výrobku až o 10 %.

Při druhé základní variantě výroby hovoříme o tzv. studených pěnách. Jsou to také polyuretanové pěny (PUR), jen při výrobě nedochází k urychlení výrobního procesu teplem, nýbrž k chemické reakci dvou kopolymerů poliolů za studena – bez exotermického jevu.

Tím je proces vypěňování podstatně delší a bloky musí dále po vypěnění tzv. dozrávat v klimatizačních zónách, kde se ještě dalších 24 hodin dotváří struktura pěn. Jsou tedy náročnější na výrobu, čas a skladovací prostory, což navyšuje jejich cenu. Kvalita materiálu je však mnohem lepší. Buněčná struktura je podstatně větší, pěna je vzdušnější, „lépe dýchá a propouští pot“. Pěna má téměř nulovou trvalou deformaci, pokud jsou dodrženy správné technologické postupy. Její buněčná struktura je tvořena silnějšími stěnami buněk, které ovšem nejsou rovné, ale vypadají jako malé pružinky, čímž se pěna stává elastičtější a má daleko lepší užitné vlastnosti.

Pak se vyrábějí další speciální pěny, jako je třeba paměťová pěna, pojená pěna atd., které mají odlišné vlastnosti od základních pěn.

OZNAČENÍ PĚN

Všechny pěny používané v čalounické výrobě se rozlišují objemovou hmotností a označují se čísly. Označuje se samozřejmě i typ pěny. Každá firma má své označení typu polyuretanových pěn, například „T“, a studených pěn, například „HR“.

Čísla uvedená za označením pěny vyjadřují její vlastnosti.
První dvě čísla označují objemovou hmotnost 1 kg/m3.
Čím je toto číslo nižší, tím má pěna menší objemovou nosnost (je levnější) a naopak.

Druhé dvojčíslí definuje odpor proti stlačení, který vlastně udává měkkost či tuhost materiálu. Čím je číslo nižší, tím má pěna nižší odpor proti stlačení – je měkčí.

Tento údaj se zjišťuje laboratorní zkouškou pěn. Vzorek pěny se stlačí o 40 %. Výsledné číslo – v našem příkladu 42 – znamená, že při stlačení vznikne tlak 4,2 kPa.

První dvojčíslí Druhé dvojčíslí
objemová hmotnost odpor proti stlačení
Příklad: HR4542
Pěna je vyrobená exotermickou reakcí, má 45 kg na 1 m3 a 42 označuje odpor proti stlačení.

Pro více informací ohledně zakázkové výroby čalouněného nábytku se obraťte přímo na autora článku, majitele české výrobní firmy NEUK, s. r. o.