Když jsme vybírali téma článku, které by dobře zapadlo do konceptu příštího čísla časopisu, nikdo nemohl tušit, s čím se budeme aktuálně potýkat, a zejména, s jakými dopady se budou odvíjet následující scénáře.

Když se vrátíme o několik měsíců zpět, byla stávající situace vcelku příznivá, i když zdaleka ne ideální. Většina výrobců nábytku stabilně produkovala, obchody s nábytkem různých kategorií vesměs prodávali, lidé a firmy poměrně stále zaměstnávali bytové architekty a designéry.

Dnes, na počátku „rozvolňování“ původně omezeného, či spíše zcela stagnujícího, režimu obchodu, nabídek a služeb našeho segmentu trhu, budeme novou rovnováhu po nějaký čas hledat. Trh to do jisté míry na nějaký čas a možná i v déle trvající perspektivě změní. Něco málo se možná posune kupředu, ale převážně budeme čelit změně strategií, či její přípravě na podobné a v budoucnu očekávané výpadky.

Nedělejme si iluze, že tomu s určitostí již nenastane, na druhou stranu nepropadejme úzkosti z toho, že to je nezvladatelné.

Tak, jako jsme dlouhodobě řešili nedostatek některých profesí v celé šíři životního cyklu nábytku a interiérové tvorby a průběžně jsme se s ním vyrovnávali, přibyde nám ještě další proměnná. Nevíme, po oživení trhu, na jak dlouhou dobu zanedbatelná nová proměnná, ale při hledání řešení předešlé problematiky ji pravděpodobně budeme muset brát také v úvahu.

Vraťme se však, navzdory všemu, právě k problematice chybějících odborníků. A kteří to jsou?

Začněme od píky, tedy od sjednávání zakázek a souvisejících činností, přes návrhy a projektování, výrobu nábytku včetně subdodavatelů až po konečnou realizaci interiérů.

Kde to začíná a končí

Můžete mít perfektní řemeslníky v týmu, výborné nápady a technické znalosti. Pokud však nebudete mít zakázky odpovídající vašemu potenciálu, nikdy jej nevyužijte a budete se točit stále v kruhu, namísto toho, aby se vaše firma rozvíjela nebo minimálně držela krok s dobou.

Ne každý majitel firmy je ideální pro všechny role v celém týmu, ale právě akvizice zakázek bývá ve správě majitele, výkonného ředitele. Přirozeně, netřeba rozebírat proč tomu tak je…ale, cítíte-li, že právě tento počáteční článek je možná slabší, nebo že se v poslední době nedaří ideální zakázky získávat, je načase pokusit se o změnu. Nemáte nikoho lepšího a váš okruh je, zdá se, vyčerpaný? Nejlépe na doporučení využijte externího spolupracovníka, ideálně marketéra. Dokonce nemusí být z blízkého oboru, což dokonce může perimetr vašich běžných zakázek a zákazníků rozšířit o nečekané příležitosti.

Marketingový mix

je dnes tak specifická záležitost (a nejen v oblasti sociálních sítí), že majitel menší firmy nemůže při nejlepší vůli být „odborníkem“ na všechno, jako možná před čtvrtstoletím. Dělejte, co umíte nejlépe, zrovna tady se řešení samo nabízí.

Příprava zakázek

Ať už pracujete s jakýmikoliv podklady pro výrobu nebo realizaci, na počátku je ideový návrh vznikající při práci s klientem. Máte na to svého „kmenového“ zaměstnance? Anebo někoho takového nemáte? Stejně jako ve výše uvedeném. Pokud jim sami nejste nebo v týmu nemáte přímo bytového architekta nebo designéra a návrhy zpracováváte sami, možná to vás může omezovat na výkonu i rozvoji firmy. Zvažte kvalitu a efektivitu vlastního zaměstnance na přípravu zakázek (od návrhu po základní nebo výrobní výkres) proti spolupráci s externistou, který je zkušený a spolehlivý. Není možná snadné najít takového odborníka hned, vyladění spolupráce může nějakou chvíli, ale může vám ušetřit nejen finance ale i mnoho energie. Je pravdou, že hlavně samozvaných designérů, bez technického vzdělání a přehledu vůbec, je trh snad „dostatečně“ přesycen. Zeptejte se těch osvědčených, třeba u „spřátelené konkurence“, i když možná budou kapacitně vytíženi, pravděpodobně mohou o někom dobrém ze své branže vědět a doporučit.

Vyrábíte nábytek a realizujete?

Kdo vyrábí, ví. I když je příprava výroby provedena na jedničku, výroba samotná i se všemi řemeslnými zkušenostmi týmu nikdy nemůže zaručit stoprocentní úspěch produkce. Od dostupnosti materiálu, přes všechny technologické operace, finalizace…ve všech krocích může dojít vlivem lidského faktoru i souběhu okolností k chybám, které nezažehnáme tlačítkem „zpět“, jako možná v předchozích krocích. Čas běží dál a termín se blíží, materiál nevrátíme do původního stavu, v rozpačitě zúčastněném pohledu spolupracovníků řešení nenalezneme. A pokud jste dodavatelskou firmou interiérů od A do Z a čím více je zastoupena atypická produkce, tím častěji k takovým situacím dochází. Zkrátka, eliminace těchto situací nachází oporu jen v sehraném a předvídavém týmu oddanému výsledku celé zakázky. A dle úsloví, že řetěz je tak silný jako nejslabší jeho článek, nesmí vám nikdo klíčový v takovém technicko-řemeslném týmu chybět. Ti, kteří se to praxí za mnoho let od píky naučili, budou muset být časem postupně nahrazováni nově příchozími odborníky…no, vlastně alespoň někým, kdo je při jistých základech ochoten se novým věcem dále naučit.

Kde takové zaměstnance vzít? Nejsou!

A nějakou dobu ještě nebudou, neboť středoškoláci nebo vysokoškoláci ovládající CNC mohou být pohlceni konkurenčními obory. Upřímně, při snaze udržet si takové člověka vytvořením nestandardních a současně ještě možných, zejména finančních podmínek není jednoduché. Je to však jedna z cest, pokud nepatříte k rodinným „klanům“, kde se daří jednotlivé role v týmu generačně přenést. To je ale dnes zpravidla vzácností a nejen v našich blízkých oborech.

Ano, můžeme žehrat na to, že technických ale i řemeslných uchazečů o „naši“ práci je málo, nebo dokonce, že nejsou skoro vůbec. Ale situace, jak se dle postupného vývoje ve školství zdá, bude časem, snad do nějakých deseti let, přeci jen o něco lepší.

Jsou výrazně podporovány polytechnické obory a zájem o jejich studium mírně, se sílícími a snad i zapálenějšími ročníky, postupně stoupá.

Práce techniků a řemeslníků se již pomalu ale přeci zbavuje doslova zvráceného až pejorativního pohledu mladých, naopak je představována jako kreativní a perspektivní práce i obživa, která může i bavit.

Na školách je však v tomto ohledu ještě mnoho práce, doufejme tedy, že se bude v tomto ohledu pracovní trh trochu narovnávat. A co do té doby? Mimo finanční motivaci, která bude přirozeně narážet na své limity, můžeme, jako zaměstnavatelé, nabídnout i něco navíc. Nehmotného. Ne, že by to naše úsilí nic nestálo, naopak, je za tím stejně tak mnoho práce, jako za získáváním odbornosti našeho týmu.

Dobrá atmosféra v týmu, za kterou jsou zaměstnanci nebo spolupracovníci vděční a váží si jí, zejména potom, co mohou mít srovnání z předešlých zaměstnání. Jsou potom ochotni pro „svou“ firmu i navíc udělat jinde nemyslitelné, chovají se zodpovědněji, neboť nechtějí kazit práci ostatních. Takové ladění týmu trvá léta. A nikdy nemusí být atmosféra naprosto dokonalá, a pokud téměř je, je to zpravidla do času, kdy nás bude čekat generační výměna, déle trvající pracovní neschopnost a spoustu jiných překážek.

Dobrá atmosféra není jen o „nutném“ kamarádství. Musíme si přiznat, že za tím účelem nebyl tým poskládán, cíl naší práce je přeci jiný. Pokud jsou hodnoty od shora, „od šéfa“, postaveny na vzájemné úctě a empatiích, v příznivé konstelaci se může dařit přenášet tento vztah i mezi členy v týmu, kde bude tvořit jakýsi nepsaný kodex. Samozřejmě, takový stav může fungovat jen mezi lidsky vyzrálými jedinci, soustřeďme se při vyhledávání pracovníků právě také na ně!
Příklad z praxe
Ještě jednou bychom se měli vrátit k již výše vyřčené myšlence nebo snad doporučení: „dělejte, co umíte nejlépe“. Ano, nejde to vždycky, ale pokud se o takovou práci můžete podělit s někým jiným, poptejte se, pečlivě vyberte a alespoň to jednou zkuste. Z vlastní zkušenosti vím, jak ještě vypadají podvečery, večery a noci některých majitelů středně velkých i menších truhlářských dílen, jak zmoženi denní fyzickou prací a psychickým tlakem celé organizace pro dny příští připravují ještě „návrhy“ potencionálních zakázek (navíc „nejlépe“ jako součást cenových nabídek) sami. Zápasí s přepínáním do „módu designér“, soustředěností i vlastním návrhem, často také s 3D programem. Ten, „šitý na míru“ od prodejců, jen skládá sektory, aby se s ním za pár hodin naučil i člověk, který vlastně více času nemá. Objektivní kvalitu takového návrhu často potom zaměňují s osobním vkusem a spokojeností, o efektivitě ani nemluvě. Ne možná, ale zcela jistě je na jiném místě (a v lepším čase) někdo jiný, kdo ovládá lepší program rychleji. Neustále vyhledává novátorská řešení, aby držel krok s dobou a trendy. Má pro jedno zadání v hlavě z předešlých realizací mnoho různých variant. Jeho hlava při změně jednoho nebo několika parametrů současně, ať už se jedná o barvy, rozměry nebo celé proporce, automaticky generuje další a další řešení, z nichž je schopen předložit i více komplexních návrhů, které v rámci původního zadání přímo cílí na zákazníka, jeho pochopení i spokojenost. Majitel dílny potom může svůj čas využít mnohem efektivněji…třeba skutečnou aktivní regenerací, odpočinkem nebo časem stráveným s rodinou, namísto spánkového deficitu, pochybného a nepřesvědčivého výsledku.

Když si spočítáte, kolik by vás přišla taková svižná spolupráce vs. všechen vlastní čas věnovaný tomuto úkolu, zjistíte, že jste sami sobě nejen dražší, ale že se vlastně ani dál, za lepší příležitostí možná neposouváte.

Pokud patříte mezi ty zatvrzelé, kteří si nechtějí nechat dobou diktovat její podmínky, zamyslete se nad tím, zda svým zatvrzelým postojem něco změníte. Upřímně, také se mi spoustu věcí nelíbí a vzpomínám, jak se podobné věci řešili před čtvrt stoletím. Ale pokud člověk změny nepřijme a zůstane stát na místě, nic tím nezmění a jediné co se stane je, že vás ostatní při cestě vpřed minou a vy jen ztratíte čas a skutečný potenciál. A vy přeci máte se svými spolupracovníky z toho, co opravdu umíte nejlépe, hodně co nabídnout, že?

Co možná stačilo ještě před 10 a více lety je dnes zdaleka překonané. Neoslabujte své skutečně silné stránky, když můžete efektivně spolupracovat!

Závěrem
Přesto, že jsme se na některé otázky a problémy s chybějícím personálem snažili přímo nalézt alespoň částečnou odpověď přímo v textu výše, pojďme shrnout to podstatné, aby nezaniklo. Podle povahy vaší činnosti a náplně firmy není bezpodmínečně nutné zaměstnávat všechny pracovníky. Některé vhodné pozice je dobré externě sdílet ve formě spolupráce, neboť to nám skýtá „pružnost“. A ta bude v čím dál tím větší míře zapotřebí. A jak řešit nedostatek vysoce odborných, zejména technických a řemeslných kvalifikací? Jak již bylo napsáno, mimo déletrvající profesní růst stávajících členů, není finanční motivace jediná, která může do týmu přivést nového odborníka. A nemusí hrát v dlouhodobé perspektivě nutně prim. I když bude vždy na jedné z předních míst, bude jí sekundovat právě kvalita pracovního prostředí a vztahy uvnitř týmu. A že nestihnete více zakázek, kolik byste mohli, kdybyste měli…pokud patří vaše práce k těm žádaným, je pravděpodobné, že si na vás zákazník počká. Vždyť ani v italském Maranellu nesleví ze své kvality na úkor poptávané kvantity, takže vaše dodávané „Ferrari“ ocení zákazník rád i později. A my můžeme příležitostně, ale současně aktivně, vyhledávat vhodné rozšíření nebo doplnění týmu, a to takové, které bude pro náš tým opravdu posilou!
foto: Pexels.com